Volontiranje u Makedoniji!

Volontiranje u Makedoniji!

Traže se 3 volontera/ke (jedan volonter/ka za svaki od 3 mjeseca – listopad, studeni, prosinac) za volontiranje  u Makedoniji. Volonteri/ke bi bili uključeni u rad s mladima te u  zaštitu okoliša i  aktivni život, organizirali bi event-ove po Bitoli i festivale za mlade!

Svi zainteresirani se mogu javiti na: lana.novosel@outwardboundcroatia.com

social position

Share this post