Korisne publikacije i linkovi

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu. S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te preporuke [...]

Read more...

Strategija za mlade do 2027.

Nova Europska strategija za mlade stupila je na snagu početkom ove godine. Što to konkretno znači? Cilj nove strategije je potaknuti mlade da postanu aktivni građani, poboljšati politike u svim sektorima koji su važni za mlade te stvoriti jednake prilike za sve mlade. Prilike za mlade diljem Europske unije nastojat će se izjednačiti kroz iskorjenjivanje siromaštva i suzbijanje bilo kakve diskriminacije.Europsku strategiju za mlade usvojilo je prije mjesec dana Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS). Podsjetimo, šesti ciklus strukturiranog [...]

Read more...

Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava: dvanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo dvanaesti kvartalni izvještaj, četvrti ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava “. Izvještaj se predstavlja dva ključna dokumenta na razini Europe koji se bave socijalnim pravima građana. Kroz izvještaj ključne točke ova dva dokumenta za radnička prava stavljamo u hrvatski kontekst s prijedlozima njihove implementacije. Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH. Preuzeto sa: http://www.mmh.hr/hr/vijesti/europska-socijalna-povelja-i-europski-stup-socijalnih-prava-u-kontekstu-radnickih-prava-dvanaesti-izvjestaj-o-polozaju-mladih-na-trzistu-rada

Read more...

Usvojen Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj u ponedjeljak 29. listopada, jednoglasno je usvojilo Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini. Lokalni program djelovanja za mlade strateški je dokument koji predstavlja jasan smjer Općine Bedekovčina na području politika za mlade, a sve u cilju osnaživanja mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini izrađen je za razdoblje od 5. godina, (2018. do 2023. godine) [...]

Read more...

Sustav za praćenje osoba u NEET statusu – jedanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo deseti kvartalni izvještaj, drugi ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Sustav za praćenje osoba u NEET statusu “. Izvještaj se fokusira na pokušaj uspostave sustava za praćenje osoba u NEET statusu te njegovom korištenju pri izradu akitvnosti i politika za stavljanje osoba u NEET stausu na tržište rada. Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH. Želimo vam ugodno čitanje! Preuzeto sa: http://www.mmh.hr/hr/vijesti/sustav-za-pracenje-osoba-u-neet-statusu—jedanaesti-izvjestaj-o-polozaju-mladih-na-trzistu-rada

Read more...

Natječaj za studente/ice za izradu vizualnog identiteta ESF projekta “EDUpolicy LAB”

Institut za razvoj obrazovanja – IRO objavljuje natječaj za dizajn logotipa i vizualnog identiteta za ESF projekt EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti (UP.04.2.1.02.0051) koji se provodi u sklopu poziva “​Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Projekt je usmjeren na unapređenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju obrazovne integracije marginaliziranih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama. U duhu samog projekta, Institut za razvoj obrazovanja je otvorio [...]

Read more...

Sudjelujte na 12. Tjednu cjeloživotnog učenja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, od 1. do 7. listopada, organizira 12. Tjedan cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Pozivamo vas da se i vi uključite u provedbu kampanje tijekom koje će se održati  nekoliko stotina događanja diljem Hrvatske usmjerenih na promociju obrazovanja i učenja.  Građani će moći posjećivati besplatne radionice, predavanja, okrugle stolove, koncerte, a niz obrazovnih ustanova otvorit će svoja [...]

Read more...

“Red Button” – online prijava seksualnog zlostavljanja nad djecom

Red Button (https://redbutton.mup.hr/)  je aplikacija Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), posebno prilagođena djeci  preko koje se može prijaviti seksualno zlostavljanje djece ili seksualni sadržaj na Internetu. Nastala je kao dio IPA twinning projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece te pružanje pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta“. Puštena je u uporabu 2013. godine, a kako prenosi Udruga Roda  (http://www.roda.hr/udruga/projekti/razmisli-pa-klikni/sto-je-red-button-aplikacija-i-kako-se-koristi.html), do početka 2018. godine  putem nje zaprimljeno preko 2500 prijava. Prema  MUP-ovim podacima (http://policija.hr/MainPu.aspx?id=170259)  pretpostavlja se [...]

Read more...

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za predlaganje projekta za program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Krapinsko – zagorska županija je u svojem proračunu za 2018. godinu osigurala sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 885.000 kn.  Tim programom financirati će se kulturne aktivnosti, projekti, programi i manifestacije od interesa za  KZŽ  i to u okviru sljedećih djelatnosti:  obnova i zaštita spomeničke baštine, likovna djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost,  knjižna i nakladnička djelatnost, knjižnična djelatnost, nove medijske kulture, njegovanje-čuvanje i prezentacija tradicijske kulture,  ostale [...]

Read more...