Korisne publikacije i linkovi

Youth Wiki i politike za mlade

Youth Wiki je enciklopedija o nacionalnim politikama za mlade u Europskoj uniji. Projekt oblikovanja hrvatske verzije Youth Wiki provodi se u Institutu za društvena istraživanja. Nacionalni korespondent za Youth wiki je Marko Kovačić sa spomenutog instituta u Zagrebu. Za korespondenta ga je nominiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a imenovala Europska komisija imenovala. O radu na hrvatskoj verziji Youth wiki, Kovačić kaže: “Moj zadatak je prikupiti informacije o politikama za mlade po metodologiji koju nam daje Europska [...]

Read more...

AMPEU je objavila brošuru o hrvatskim uspješnicama sudjelovanja u programu Obzor 2020. Svrha je ove brošure upoznati javnost sa 285 inovativnih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova. U brošuri su prikazani rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija od početka provedbe programa 2014. godine do 1. lipnja 2018. godine. Agencija za mobilnost i programe Europske unije brošuru je objavila u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja brošuru, na engleskom jeziku. Brošura je dostupna OVDJE. Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Read more...

Online vodič obiteljskog smještaja Zagorja – Bajke na dlanu

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije izradila je prvi online vodič obiteljskog smještaja destinacije Zagorje – Bajka na dlanu u kojem su objavljeni smještajni objekti koji su bili zainteresirani za ulazak u vodič. S obzirom na konstantan rast broja noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji te porast broja privatnih iznajmljivača proizašla je potreba za izdavanjem vodiča obiteljskog smještaja kako bismo turistima približili ponudu privatnog smještaja i olakšali proces rezervacije. Vodič je u digitalnom obliku i dostupan je ovdje. Preuzeto sa: www.zabok.hr

Read more...

Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u ožujku 2019. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u ožujku organizira niz aktivnosti za nezaposlene osobe usmjerene na podizanje kompetencija i pripreme za zapošljavanje, poticanje na samozapošljavanje te upoznavanje sa mogućnostima zapošljavanja u zemljama EU. Pronađite aktivnost koja odgovara vašim potrebama i interesima i prijavite se svom savjetniku za zapošljavanje. Plan aktivnosti PU Krapina u ožujku 2019. g. Preuzeto sa: http://www.partnerstvo-razvoj.net

Read more...

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu. S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te preporuke [...]

Read more...

Strategija za mlade do 2027.

Nova Europska strategija za mlade stupila je na snagu početkom ove godine. Što to konkretno znači? Cilj nove strategije je potaknuti mlade da postanu aktivni građani, poboljšati politike u svim sektorima koji su važni za mlade te stvoriti jednake prilike za sve mlade. Prilike za mlade diljem Europske unije nastojat će se izjednačiti kroz iskorjenjivanje siromaštva i suzbijanje bilo kakve diskriminacije.Europsku strategiju za mlade usvojilo je prije mjesec dana Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS). Podsjetimo, šesti ciklus strukturiranog [...]

Read more...

Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava: dvanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo dvanaesti kvartalni izvještaj, četvrti ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava “. Izvještaj se predstavlja dva ključna dokumenta na razini Europe koji se bave socijalnim pravima građana. Kroz izvještaj ključne točke ova dva dokumenta za radnička prava stavljamo u hrvatski kontekst s prijedlozima njihove implementacije. Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH. Preuzeto sa: http://www.mmh.hr/hr/vijesti/europska-socijalna-povelja-i-europski-stup-socijalnih-prava-u-kontekstu-radnickih-prava-dvanaesti-izvjestaj-o-polozaju-mladih-na-trzistu-rada

Read more...

Usvojen Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj u ponedjeljak 29. listopada, jednoglasno je usvojilo Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini. Lokalni program djelovanja za mlade strateški je dokument koji predstavlja jasan smjer Općine Bedekovčina na području politika za mlade, a sve u cilju osnaživanja mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini izrađen je za razdoblje od 5. godina, (2018. do 2023. godine) [...]

Read more...

Sustav za praćenje osoba u NEET statusu – jedanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo deseti kvartalni izvještaj, drugi ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Sustav za praćenje osoba u NEET statusu “. Izvještaj se fokusira na pokušaj uspostave sustava za praćenje osoba u NEET statusu te njegovom korištenju pri izradu akitvnosti i politika za stavljanje osoba u NEET stausu na tržište rada. Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH. Želimo vam ugodno čitanje! Preuzeto sa: http://www.mmh.hr/hr/vijesti/sustav-za-pracenje-osoba-u-neet-statusu—jedanaesti-izvjestaj-o-polozaju-mladih-na-trzistu-rada

Read more...