Poziv na sudjelovanje u fokus grupi na temi poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom provodi projekt “MREŽA^2 – „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“. U sklopu projekta provest će se fokus grupa na temu poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji, pod vodstvom Anamarije Tkalčec iz CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.Fokus grupa će se održati u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u prostorima Zelene dvorane (Trg svete Jelene 6, Zabok). Predviđeno trajanje fokus grupe je od 18:00 do 19:00 sati.U procesu poticanja donošenja [...]

Read more...