8. CIKLUS DIJALOGA EUROPSKE UNIJE S MLADIMA

8. CIKLUS DIJALOGA EUROPSKE UNIJE S MLADIMA

Trenutno je u tijeku 8. konzultacijski ciklus u okviru Dijaloga EU-a s mladima, pod imenom “Europa za mlade – mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”, na temu 9. Cilja za mlade, “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Dijalog EU-a s mladima (DEUM) je europski participativni proces koji kroz 18mjesečne cikluse posvećene prioritetnim temama pruža podršku implementaciji Strategije EU-a za mlade i osigurava uključenost mladih u proces donošenja odluka u području mladih u Europi kroz artikulirani dijalog između mladih i donositelja odluka.

8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima trajat će od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. pod Predsjedavajućim triom Njemačka-Portugal-Slovenija. Nastavljajući se na iskustvo prethodnih ciklusa, ovaj ciklus ima za svrhu:

  • Jačanje Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za značajno sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja, kao i u praćenju i evaluaciji političkih mjera i programa koji se tiču mladih;
  • Doprinijeti tome da Ciljevi za mlade, koje su tokom 6. ciklusa Strukturiranog dijaloga razvili sami mladi, postanu dio svakodnevice i da njihova implementacija zahvati sve razine i sektore; povećavanje vidljivosti Ciljeva za mlade;
  • Njegovanje višerazinske suradnje raznih zainteresiranih strana, od lokalne do europske razine, kako bi proces bio uključiviji, vidljiviji i održiviji tako da njegovi ishodi mogu sažeti očekivanja svih mladih ljudi koji žive u Europi.

Kroz čitav taj proces tražit ćemo konkretne preporuke kako implementirati taj Cilj za mlade na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj te lokalnim razinama. Tokom faze implementacije ciklusa te će preporuke biti provedene u djelo. Demokracija, pluralizam i aktivno građanstvo temeljne su vrijednosti Europske Unije. One uključuju vrijednosti slobode izražavanja i tolerancije, a cilj im je uključenost svih europskih građana. No, demokraciju se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego je treba čuvati i neprekidno njegovati, osobito u teškim vremenima poput pandemije COVID19.

Aktivno građanstvo mladih, njihov osjećaj za inicijativu i kreativno izražavanje nužni su da bi europska demokracija bila eklektična i dinamična. Organizacije, kulture i pokreti mladih imaju formativan utjecaj na politička i društvena kretanja, kao što primjerice možemo vidjeti u njihovim zahtjevima za zaštitu okoliša.

Kako bi na taj način dali pozitivan doprinos, mladi trebaju prostor gdje mogu prakticirati svakodnevne demokratske principe (poput otvorenosti, prihvaćanja tuđih mišljenja, kritičkog mišljenja, prihvaćanja raznolikosti, pregovaranja o rješenjima, razmatranja o vlastitim iskustvima), razviti osjećaj samoefikasnosti, djelovati na vlastitu inicijativu i sukreirati sve aspekte svojih života (npr. obitelj, slobodno vrijeme, obrazovanje, zaposlenje i poduzetništvo, okoliš, zdravlje, kulturu, mobilnost, digitalnu sferu, politiku, društvo).

Istovremeno je prijeko potrebno taj angažman u alternativnim prostorima prevesti u smislen utjecaj na odlučivanje i stvaranje politike, budući da još uvijek postoje prepreke koje mladima otežavaju puno sudjelovanje. Stoga, uzimajući u obzir funkciju Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za sudjelovanje, vjerujemo da bi on trebao imati vodeću ulogu u suočavanju s ovim izazovima i zadati put kojim će i drugi krenuti.

S podciljevima 9. Cilja za mlade kao vodećim okvirom, ovaj će se Ciklus usredotočiti na poboljšanje mehanizama sudjelovanja mladih i stvaranje (novih) prostora za sudjelovanje mladih u svim društvenim područjima. Želimo se nadovezati na ishode prethodnih ciklusa i ojačati politički proces Dijaloga EU-a s mladima. Tokom ovog ciklusa fokusirat ćemo se na 9. Cilj za mlade, njegovih sedam podciljeva te teme i zahtjeve koje mladi navode u raspravama o „Prostoru i sudjelovanju za sve“.

Tekst preuzet: https://eupita.eu/ukljuci-se/sto-se-trenutno-dogada/

Više na: EU pita!

Podijeli članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.