Poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stručnjake

Poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stručnjake

Agencija za mobilnost i programe EU (nadalje Agencija) nacionalna je agencija kojoj su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Središnji državni ured za demografiju i mlade dali u nadležnost operativnu provedbu decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti u Republici Hrvatskoj. Agencija raspisuje ovaj Poziv u svrhu uspostave Baze nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija te privremenih i završnih izvješća korisnika u okviru gore navedenih programa.

Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija odnosno privremenih i završnih izvješća korisnika za jedno ili više niže navedenih područja sukladno svojim interesima, kvalifikacijama i području rada:

 1. Odgoj i opće obrazovanje
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 3. Visoko obrazovanje
 4. Opće obrazovanje odraslih
 5. Područje mladih – Erasmus+
 6. Područje volontiranja i mladih – Europske snage solidarnosti

Program Erasmus+

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Novo programsko razdoblje traje od 2021.-2027. uz ukupan proračun koji iznosi više od 26 milijardi eura. Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost  te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta. U novom programskom razdoblju Program počiva na tri glavna horizontalna prioriteta: uključivost, digitalizacija i zelena tranzicija.

Erasmus+ otvoren je odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci, učenicima, mladima, studentima, sveučilišnim nastavnicima i nenastavnom osoblju, vježbenicima, osoblju i polaznicima u obrazovanju odraslih, osobama koje rade s mladima i osobama koje rade u amaterskim sportovima. Kroz Erasmus+ dostupna su sredstva za:

 • mobilnost pojedinaca u svrhu učenja (Ključna aktivnost 1)
 • partnerstva među obrazovnim ustanovama, organizacijama za mlade, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama (Ključna aktivnost 2)
 • potporu reformama u državama članicama kako bi modernizirale obrazovanje i osposobljavanje te promovirale inovacije, poduzetništvo i zapošljivost (Ključna aktivnost 3)

Program Europske snage solidarnosti

Program Europske snage solidarnosti pokrenut je 2018. godine s ciljem uključivanja što većeg broja mladih u aktivnosti volontiranja i rada za opće dobro. U novom programskom razdoblju (2021.-2027.) Program nastavlja nuditi mogućnosti mladim ljudima koji pomažu u rješavanju društvenih i humanitarnih izazova volontiranjem ili kroz projekte solidarnosti. Države sudionice će u sedmogodišnjem razdoblju na raspolaganju imati više od 1 milijarde eura.

Kroz Europske snage solidarnosti dostupna su sredstva za:

 • projekte volontiranja koji mladim ljudima daju priliku da volontiraju u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
 • projekte solidarnosti kojima se financiraju solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

Uloga vanjskih stručnjaka

Agencija koristi vanjske stručnjake za ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga kako bi osigurala najvišu razinu stručnosti i neovisnosti u postupku odabira projekata za financiranje. Agencija također može koristiti vanjske stručnjake za ocjenjivanje akreditacija, privremenih i završnih izvješća korisnika. Djelatnici Agencije nadziru rad i pružaju podršku vanjskim stručnjacima u procesu ocjenjivanja.

Formalni uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:

 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (isključivo za prijave za područja od 1 do 4)
 2. Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatni kriteriji za odabir:

 1. Iskustvo u ocjenjivanju projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u razdoblju 2014.-2020. uz pozitivnu evaluaciju rada
 2. Iskustvo u upravljanju/provedbi/ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (ESIF fondovi, programi Europske unije)
 3. Radno iskustvo u području obrazovanja, osposobljavanja i/ili područja mladih

Postupak odabira i angažman vanjskih stručnjaka

Sve pristigle prijave prolaze postupak provjere formalnih uvjeta. Prijave koje zadovoljavaju formalne uvjete prolaze daljnju procjenu na temelju priloženog prijavnog obrasca i životopisa te odgovarajuće dokazne dokumentacije. Nepotpune i zakašnjele prijave isključuju se iz postupka odabira nakon provjere formalnih uvjeta. Kandidati mogu raditi ispravke u prijavi te dostavljati dodatnu dokumentaciju sve do krajnjeg roka za prijavu. Agencija će izvršiti konačan odabir i  imenovati kandidate koji će biti uvršteni u Bazu vanjskih stručnjaka. Svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja. Popis odabranih vanjskih stručnjaka ne objavljuje se javno.

Imenovanje kandidata u Bazu vanjskih stručnjaka ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja imenovanih  vanjskih stručnjaka i tijekom narednih godina provođenja Programa u skladu sa svojim potrebama i rezultatima evaluacije rada pojedinačnog stručnjaka. Svi stručnjaci imenuju se u Bazu podataka na cijelo vrijeme trajanja programa. Stručnjaci podliježu redovitoj evaluaciji kvalitete njihova rada te Agencija zadržava pravo neangažiranja stručnjaka kod kojih se utvrde značajne manjkavosti u radu.

Na početku programskog razdoblja pozvani stručnjaci prolaze osposobljavanje koje organizira Agencija. Agencija na osposobljavanje poziva ograničeni broj stručnjaka u skladu sa svojim potrebama. Stručnjaci u postupku obuke trebaju upoznati programska pravila, kriterije za odabir i isključivanje te metodologiju ocjenjivanja projektnih prijedloga, akreditacija i završnih/privremenih izvješća korisnika.Agencija će sukladno svojim potrebama periodično obnavljati Bazu podataka vanjskih stručnjaka putem novih javnih Poziva za iskazivanje interesa.

Sprječavanje sukoba interesa

Svaki vanjski stručnjak kojem su na ocjenjivanje dodijeljeni projektni prijedlozi, akreditacije, privremena i/ili završna izvješća dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa u odnosu na projekte koje ocjenjuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s prijaviteljem.

Vanjskim stručnjakom ne mogu biti imenovane:

 • osobe koje su u bilo kojem obliku uključene u nadzor nad radom Agencije,
 • državni službenici, ako ne posjeduju rješenje čelnika tijela kojim im se daje odobrenje za obavljanje dodatnih poslova (moguće dostaviti nakon imenovanja u Bazu vanjskih stručnjaka, a prije početka angažmana).

Vanjski stručnjaci dužni su Agenciji prijaviti svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa. Neprijavljivanje takvih slučajeva smatrat će se nepoštivanjem ugovornih obveza stručnjaka.

Izuzeće vanjskih stručnjaka iz ocjenjivanja prijava

Vanjski stručnjaci koji su izravno ili kroz ustanovu/organizaciju za koju rade uključeni u neki od dostavljenih projektnih prijedloga (npr. ako je njihov poslodavac izravno uključen u dostavljeni projektni prijedlog) moraju se isključiti iz ocjenjivanja svih prijava za dotični rok za dotično područje i ključnu aktivnost. U slučaju neintegriranih sveučilišta, poslodavcem vanjskog stručnjaka smatrat će sastavnica na kojoj je zaposlen, a ne matično sveučilište.

Naknada za rad

Vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za obavljeni rad.

Okvirni iznosi naknade su kako slijedi:

Ključna aktivnost 1:  200,00 – 400,00 kn neto

Ključna aktivnost 2: 500,00 – 800,00 kn neto

Oznaka kvalitete (Europske snage solidarnosti): 300,00 – 800,00 kn neto

Volonterski projekti (Europske snage solidarnosti): 200,00 – 400,00 neto

Projekti solidarnosti (Europske snage solidarnosti): 200,00 – 300,00 kn neto

Agencija će utvrditi točne iznose naknada za sve ključne aktivnosti i podaktivnosti nakon što Europska komisija objavi službenu programsku dokumentaciju. Agencija zadržava pravo izmjene iznosa naknade na godišnjoj razini kao i pravo uskraćivanja ili smanjenja iznosa naknade razmjerno opsegu eventualno utvrđenih propusta koje je stručnjak počinio u postupku ocjenjivanja projektnih prijedloga, akreditacija odnosno privremenog/završnog izvješća korisnika.

S odabranim kandidatima potpisuje se ugovor o djelu na temelju kojeg se izvršava isplata za obavljeni rad.

Kandidati koji imaju registrirani poslovni subjekt pod kojim obavljaju djelatnost mogu izdati e-račun.

Postupak prijave

Prijave se šalju elektroničkim putem u dva koraka:

 • Potrebno je ispuniti elektronički prijavni obrazac na engleskome jeziku. Kandidati se mogu prijaviti za više područja na temelju istog prijavnog obrasca.
 • Na adresu elektroničke pošte: vanjski.strucnjaci@mobilnost.hr potrebno je dostaviti niže navedene dokumente navodeći svoje ime u naslovu svih dokumenata kako je opisano u zagradi:

Obavezna dokumentacija:

 • Životopis u Europassovom formatu na engleskom jeziku (Ime_Prezime_CV), obavezno uključiti samoprocjenu poznavanje engleskog jezika
 • Preslika diplome (Ime_Prezime_Diploma)

Dopunska dokumentacija:

 • Dokaz o radnom iskustvu relevantnom za područje obrazovanja, osposobljavanja i/ili mladih (Potvrda ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO, e-Građani). Za radno iskustvo koje nije evidentirano u matičnoj evidenciji HZMO-a potrebno je dostaviti dokaz o radnom iskustvu (ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o radu, ugovor o djelu, potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokaz) kojim kandidat može dokazati da je obavljao relevantne poslove (Ime_Prezime_Radno_iskustvo)
 • Dokaz o iskustvu u upravljanju, provedbi i ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (Ime_Prezime_EU_projekti)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – certifikat odgovarajuće ustanove (Ime_Prezime_engleski_jezik).

Rokovi

Objava Poziva: 5.2.2021.

Krajnji rok za prijavu: 26.2.2021.

Očekivani datum objave rezultata: 31.3. 2021.

Očekivani početak početnog osposobljavanja odabranih stručnjaka: sredina travnja 2021.

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na adresu: vanjski.strucnjaci@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 05.02.2021.
datum zatvaranja: 26.02.2021.
otvoren: Da
Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Podijeli članak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.