JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA KZŽ

Odlukom o priznanjima Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/98  i 2/15) Županijska skupština utvrdila je slijedeća priznanja Krapinsko-zagorske županije:

a) Plaketu  Krapinsko-zagorske županije za

 • životno djelo,
 • doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije,
 • iznimno postignuće u protekloj godini, i

b) Povelju Krapinsko-zagorske županije.

Plaketa Krapinsko-zagorske županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji.  Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.

Plaketa Krapinsko-zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko- zagorske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i  jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko-zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne  i  područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete za doprinos ugledu i promociji Županije.

             Plaketa Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete za iznimno postignuće u protekloj godini.

             Povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju.

            Kriteriji za dodjelu priznanja su:

 a) za pojedince:

 •   da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tih područja,
 •   da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) za pravne osobe:

 •   da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:

1. za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

2. za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Županije.

Plaketa za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput.

Pregled do sada dodijeljenih priznanja Krapinsko-zagorske županije dostupan je na službenoj internet stranici kzz.hr.

Prema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, članice/članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Povjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 01. ožujka  2021. godine.

Pročitaj više...

Prijave na poduzetnički program

Od 4. siječnja 2021. godine otvorene su prijave na poduzetnički program: Young Transantlantic Innovation Leaders Initiative.

Program YTILI namijenjen je mladim i inovativnim poduzetnicima iz Europe koji će kroz 5 tjedana programa u SAD-u imati jedinstvenu priliku razviti vlastitu poduzetničku ideju i proširiti poslovnu mrežu! Poziv je otvoren mladim poduzetnicima od 25 do 35 godina s najmanje 2 godine iskustva u upravljanju.

Poziv je otvoren do 1.ožujka 2021.

Više informacija možete pronaći na poveznicama u nastavku: https://ytili.stage.cnj.digital/how-to-apply i https://ytili-worldchicago.org/.

 

Preuzeto sa: www.zabok.info

Pročitaj više...

ICT tvrtka raspisala natječaj za stipendiranje studenata u STEM području

ICT tvrtka Comping raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima STEM područja. Prijaviti se mogu studenti 3. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija sa smjerova računarstvo, računarsko inženjerstvo, elektrotehnika, matematika, fizika i informacijske tehnologije, s minimalnim prosjekom ocjena 3.5.

Riječ je mjesečnim stipendijama koje iznose 2000, 3000 i 4000 kuna ovisno o godini i razini studija, a koje će se isplaćivati do kraja studija ako stipendisti redovno ispunjavaju obveze. K tome, oni mogu dobiti pomoć i usmjeravanje pri pisanju diplomskog rada, sudjelovati u različitim edukativnim i zabavnim aktivnostima tvrke te odraditi praksu.

Prijave su otvorene do 1. veljače 2021, a vrše se na poveznici, na kojoj je moguće pronaći i više informacija o daljnjem selekcijskom postupku.

Preuzeto sa: www.studentski.hr

Pročitaj više...

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.
U okviru ovog poziva nude se sljedeće vrste stipendija:
1. stipendije za semestralni/djelomičan studij
Razdoblje mobilnosti: od 3 do 10 mjeseci.
Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, upisanima na visoka učilišta u RH.
Kandidati moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.
Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.
2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
Razdoblje mobilnosti: od 3 dana do 10 mjeseci.
a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana
A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj
B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci
A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
3. stipendije za cjelokupni doktorski studij
Razdoblje mobilnosti: do 36 mjeseci.
Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.
4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
Razdoblje mobilnosti: 2 ili 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju).
Stipendije za ljetne tečajeve pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.
Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, postupku prijave te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus.
Korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja dostupni su ovdje.
Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr
Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti mađarskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi zaklada Tempus Public Foundation.
Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja na mobilnost stipendistima koje Agencija i Ministarstvo zajednički predlože mađarskoj strani za stipendiju.
Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:
1) 25. veljače 2021. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak
2) 11. ožujka 2021. do 23.00 sata za ljetne tečajeve
i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU-a poštom dostaviti:
 1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, moguće je dostaviti i preslike;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.
Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku ‘Za stipendije Vlade Mađarske’.
Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.
Preuzeto sa: www.mobilnost.hr
Pročitaj više...

Dodjeljuje se nagrada mladima koji se bave istraživanjem sintakse hrvatskog jezika

Sveučilište J. J. Strossmayera dodjeljuje nagradu Branko Kuna za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika. Branko Kuna idejni je začetnik i utemeljitelj znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani, koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje od 2018. godine, kada je preminuo profesor Kuna koji je predavao na osječkom sveučilištu.

Da bi netko postao kandidat za nagradu potrebno je najkasnije do 20. siječnja 2021. godine poslati prijedlog s kratkim životopisom, kratkim prikazom dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti, popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove) te potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu.

Bitno je da među kandidatima budu oni koji se bave opisom sintakse hrvatskog jezika kao osnovnom temom ili u sklopu bavljena drugim filologijama, stoji u natječaju o kojemu više možete pronaći na poveznici.

 

Preuzeto sa: www.studentski.hr

Pročitaj više...

Poziv za projektne ideje u okviru Europske klimatske inicijative

Savezno ministarstvo okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti SR Njemačke objavilo je poziv za projektne ideje u okviru Europske klimatske inicijative (EUKI).

Europska klimatska inicijativa (EUKI) financira projekte klimatskih akcija u osam temeljnih područja: klimatska politika, energetika, zgrade i općine, mobilnost, poljoprivreda, tlo i šumarstvo, svijest, financiranje prilagođeno klimi i održivo gospodarstvo. Cilj inicijative je promicanje suradnje na klimatskoj politici i razmjena iskustava i dobre prakse između država članica Europske unije i potencijalnih zemalja pristupnica.

U 5. pozivu za projektne ideje u okviru EUKI-a, neprofitne organizacije iz država članica EU-a mogu dostaviti nacrte projekata od 25. studenoga 2020. do 19. siječnja 2021.

Najperspektivniji nacrti bit će, u drugoj fazi postupka, odabrani i razrađeni u cjelovite prijedloge projekata.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s EUKI-jevim postupkom odabira, više možete saznati na mrežnom Info danu na 5. EUKI pozivu koji se održava 15. prosinca 2020.

Informacije o postupku odabira projekata koji se prijavljuju u okviru programa financiranja Europske klimatske inicijative (EUKI) možete pogledati ovdje.

Preuzeto sa: www.civilnodrustvo-istra.hr
Pročitaj više...

Prijave za sudjelovanje u Pokretaču otvorene još ovaj tjedan – za studente iz cijele Hrvatske

Još su ovaj tjedan, odnosno do 22. studenog 2020, otvorene prijave za sudjelovanje u 2. izdanju Studentskog natjecanja Pokretač. Riječ je o projektu kojim Centar za razvoj mladih sa strateškim partnerima – Zagrebačkim inovacijskim centrom, STEP RI-jem, Uredom za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu i Inovativnim Zadrom – sudionike upoznaje s društvenim poduzetništvom te sa stvaranjem poslovnih modela uz Business Model Canvas metodologiju.

Trima najinovativnijim poslovnim modelima OTP banka dodijelit će ukupno 9000,00 kuna, i to na sljedeći način:

 1. mjesto – 4000,00 kuna
 2. mjesto – 3000,00 kuna
 3. mjesto – 2000,00 kuna.
Sudjelovanje je moguće pojedinačno ili u timu do dvije osobe. Prijaviti se mogu svi studenti i studentice (redovni i izvanredni) koji studiraju na jednom od hrvatskih sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola.

Zadatak je sudionika Pokretača, podsjetimo, napraviti svoj prvi korak u poduzetništvu – odabrati jednu od zadanih kategorija i osmisliti inovativan poslovni model koji će rješavati važan društveni problem. Kategorije su: obrazovanje, ekonomija, mir i sigurnost, zdravstvo i očuvanje dostatnosti resursa (hrane i vode) – proizvodnja. Nakon odabira kategorije sudionici počinju s online dijelom natjecanja – izradom Business Model Canvasa – koji traje do 22. studenog 2020. Najboljih 10 modela očekuje pitch pred stručnim žirijem 10. prosinca 2020. u Zagrebu, nakon čega se 3 prvoplasirana nagrađuju.

Dodatne informacije o natjecanju kao i o postupku prijave nalaze se na stranci pokretac.cerm.hr.

Preuzeto sa: www.studentski.hr
Pročitaj više...

Natječaj za freemover mobilnosti u programu CEEPUS

Trenutno je otvoren natječaj za prijavu freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS. Freemover mobilnosti su mobilnosti izvan CEEPUS mreža što znači da prijave mogu podnijeti i kandidati čija matična visoka učilišta nemaju prethodno potpisan ugovor sa stranim visokim učilištem. U okviru natječaja podose se prijave za mobilnost u ljetnom semestru tekuće akademske godine, a namijenjene su studentima, doktorandima i nastavnom osoblju hrvatskih visokih učilišta (napomena – Slovenija ne potvrđuje freemover prijave nastavnog osoblja).

Mobilnosti se mogu ostvariti u zemljama srednje i istočne Europe, a popis zemalja sudionica možete pronaći ovdje.

Stipendije za studente u okviru programa CEEPUS traju cijeli semestar, iznimno i kraće, u svrhu istraživanja za završni rad, praktični rad te terensku nastavu. Doktorandi se također mogu prijaviti za kraće boravke, u svrhu istraživanja za doktorski rad. Stipendije za nastavno osoblje, u trajanju od 5 do 30 dana dodjeljuju se sa svrhom održavanje predavanja na stranim visokim učilištima.

U slučaju dobivanja stipendije u freemover kategoriji, uvjeti stipendiranja (iznosi stipendija, što stipendije uključuju te trajanje mobilnosti) isti su kao i za prijavitelje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. Stipendije u okviru programa CEEPUS pokrivaju životne troškove, a iznosi stipendije razlikuju se od države do države. Koliko iznose stipendije u pojedinim zemljama i što sve uključuju možete vidjeti ovdje. Odlazni stipendisti iz Republike Hrvatske  imaju pravo na povrat putnih troškova.

Detaljni postupak prijave za freemover mobilnosti opisan je ovdje.

 

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RADA U 2020. GODINI

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na prijedlog Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad, raspisalo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini.

Državna nagrada za humanitarni rad je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.
Nagrada se dodjeljuje kao: Nagrada za životno djelo (jedna u tekućoj godini) – fizičkoj osobi,  za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i novcu, te Godišnja nagrada (najviše tri) – pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.
Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne /regionalne/ samouprave, neprofitne i profitne  pravne osobe) da podnesu prijave na Poziv, odnosno da predlože kandidata/kandidatkinju za dodjelu Nagrade u 2020. godini.

Prijave na ovaj Poziv mogu se podnijeti u razdoblju od 30. listopada do 16. studenoga 2020. godine.

Preuzeto sa: www.hsuir.hr
Pročitaj više...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima 2020./2021.

Krapinsko-zagorska županija objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Krapinsko-zagorske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Tekst natječaja sa svim potrebnim obrascima i prilozima nalazi se ispod ove obavijesti.

Rok za podnošenje zahtjeva za stipendije iznosi 15 dana od dana objave natječaja i završava dana 19.11.2020. godine.

Zahtjev se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti i može se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:

 • A – stipendija za nadarene studente
 • B – stipendija za studente po socijalnom kriteriju
 • C – stipendije za studente koji su akademske godine 2020/2021. upisali 1. godinu nekog od deficitarnih zanimanja

Zahtjev se podnosi putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Kumrovečka 6, 49210 Zabok.

U  postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Priloge možete preuzeti na: http://www.kzz.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-2020-2021

Pročitaj više...