Raspisan natječaj za mlade savjetnike Europske komisije

The Youth Sounding Board (YSB) savjetodavno je tijelo Europske komisije koje čine mladi koji se zalažu za potrebne aktualne i dugotrajne promjene u upravljanju s ciljem kreiranja pogodnih poslovnih, političkih i društvenih prilika za mlade. Raspisan je natječaj za nove savjetnike.

Odabrani će savjetovati povjerenicu Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj te ostale predstavnike Glavne uprave za međunarodnu suradnju i razvoj, ponajviše o sudjelovanju i osnaživanju mladih na polju međunarodnih partnerstava i vanjskom djelovanju Europske unije. Osim fokusa na teme zapošljavanja, poduzetništva, ljudskih prava i demokracije, bit će važno iznijeti stavove i probleme te potaknuti na promjene u segmentima klimatskih promjena, digitalizacije, sigurnosti, kulture, umjetnosti te rodne uključenosti.

YSB će se sastojati od 25 mladih iz cijeloga svijeta – od Latinske Amerike, Afrike, Azije, Kariba pa do Europe. Posebno se pozivaju kandidati s posebnim potrebama i invaliditetom te pripadnici manjina. Uvjet je dob od 18 do 30 godina, dobro poznavanje engleskog jezika te prebivalište ili državljanstvo unutar Europske unije ili partnerskih zemalja u razvoju i suradnji. Prijaviti se mogu individualno ili preko nominacije organizacije, neovisno o stupnju formalnog obrazovanja. Prijave su otvorene do kraja dana 26. travnja 2021.

Mandat traje dvije godine, nije plaćen, a uključuje otprilike 15 radnih dana godišnje. Članovi će imati najmanje četiri sastanka u godini, trenutno preko interneta, a kada uvjeti to dopuste i uživo, u Bruxellesu, gdje će im svi troškovi biti pokriveni.

S kandidatima će se obaviti intervjui tijekom svibnja i lipnja, a službena objava odabranih kandidata u planu je 15. lipnja. Očekuje se kako će YSB s radom početi u ljeto tekuće godine. Sve dodatne informacije objavljene su na linku.

 

Preuzeto sa: www.studentski.hr

Pročitaj više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MIPOS II“

Grad Zabok nositelj je projekta MIPOS II – MI POmažemo Starijima II koji se provodi u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“ u kojemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MIPOS II“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS II“ (od dana zaposlenja do 31.03.2022.)

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI
Broj traženih osoba: 2
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: da
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.03.2021.

OPIS POSLOVA
Žene zaposlene putem projekta MIPOS II će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (od dana zaposlenja do kraja projekta – 31.03.2022.).

UVJETI:
– najviše završena škola: srednjoškolsko obrazovanje,
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ciljana skupina žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

U okviru rada na projektu žene pripadnice ciljane skupine imaju pravo pohađati stručni tečaj za kvalifikaciju dadilja (mora biti ispunjen uvjet da osoba ima završenu srednju školu) ili kuharica, završetkom kojeg im se dodjeljuje javna isprava o obrazovanju/osposobljenosti.

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

1. životopis,
2. presliku osobne iskaznice,
3. presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),
4. potvrdu od HZMO o ostvarenom stažu,
5. potvrdu od HZZ kojim osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva)
6. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj
stručnoj spremi),

Kandidatkinje će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS II“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog
postupka kako slijedi:

1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok – 2 osobe.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS II“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.

Pročitaj više...

Produžene prijave studentskih i amaterskih filmova za Pitching forum Vox Feminae Festivala

Prijave za Pitching forum Vox Feminae Festivala produžene su do 10. travnja 2021. godine, navodi se u pozivu na prijavu Vox feminae.

Vox Feminae Pitching forum svoje prvo izdanje imat će u 2021. godini, a posvećen je razvoju i financijskoj podršci amaterskih i studentskih filmskih projekata svih rodova i žanrova koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti.

Sedam izabranih finalistkinja/a predstavit će svoje projekte tijekom kratke prezentacije članovima/cama forumske komisije. Forumska komisija će nakon svih prezentacija donijeti odluku o pobjedničkom projektu koji će osvojiti glavnu nagradu u iznosu od minimalno 5 000 kn. Pitching Forum će se održati online i uživo tijekom 15. Vox Feminae festivala u svibnju 2021.

Tko se može prijaviti:
Prijaviti se mogu amaterski i studentski filmovi svih žanrova, u različitim fazama razvoja i produkcije, iz zemalja Balkanske regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Bugarska i Rumunjska) koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti.

Za prijavu je potrebno putem online obrasca poslati:
-Kratki sinopsis ili scenarij predloženog projekta
– Redateljsku koncepciju (do 1 stranice teksta)
– Kratki životopis autora/ce i popis suradnika/ca na projektu
– Operativni plan razvoja projekta

Ukoliko je projekt u fazi produkcije potrebno je priložiti i vizualne materijale (fotografije, kratke isječke ili trailer).

Prijavljeni projekti bit će obaviješteni o rezultatima najkasnije do kraja travnja 2021.

 

Preuzeto sa: www.civilnodrustvo.hr

Pročitaj više...

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

Europska komisija objavila je 25. ožujka 2021. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

– Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

– Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

– Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

– Aktivnosti Jean Monnet

Više informacija možete pronaći na: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2021-godinu/?fbclid=IwAR2utKvuVdrKJ9MfO5eQtPtItzNjewjKMwM_PE0mg16MCjb6Yg0e_YK1a1Q

Pročitaj više...

Poziv za prijavu ideje – CIVIC EUROPE

Civic Europe jest inkubator za lokalno ukorijenjene građanske inicijative, organizacije i pojedince u srednjoj, istočnoj i južnoj Europi, koju su realizirali MitOst i Zaklada Sofije Platform, a financira Stiftung Mercator. Podržavaju pojedince, inicijative i organizacije civilnog društva u regijama Srednje, Južne i Istočne Europe izazvane niskom građanskom pismenošću i nedostatkom građanske infrastrukture, a cilj im je ojačati građansku koheziju i aktivno građanstvo u njihovim zajednicama.

Poziv za ideje 2021 usmjeren je na one koji jačaju građanski angažman i društveno i političko sudjelovanje.

  • prijave možete podnijeti do 24.4.
  • prije prijave potrebno se je registrirati
  • pomoć pri prijavi i kreiranju ideja možete dobiti ovdje

Pobjedničkim idejama daje se mogućnost financiranja i sveobuhvatna nenovčanu potpora od kraja 2021. do kraja 2022., a podržavaju ideje s potporama do 35.000 eura.

Uvjet prijave za prijavitelje jest da ste neprofitna organizacija te da ispunjavate četiri kriterija prihvatljivosti kako slijedi: Jačati aktivno građanstvo na lokalnoj razini, uključiti se u dijalog, mjesto u regiji s niskom građanskom kohezijom te dovesti do utjecaja.

Sve dodatne informacije o pozivu pogledajte ovdje.

Preuzeto sa: www.civilnodrustvo-istra.hr

Pročitaj više...

MEDIJI I MOJI OSJEĆAJI: FILMSKI NATJEČAJ U SKLOPU DANA MEDIJSKE PISMENOSTI

U sklopu Dana medijske pismenosti 2021. Agencija za elektroničke medije, UNICEF i Hrvatski filmski savez organiziraju  za djecu i mlade na temu “Mediji i moji osjećaji”.

Jedna od glavnih tema ovogodišnjih Dana medijske pismenosti je utjecaj medija na mentalno zdravlje pa ovim filmskim natječajem želimo potaknuti djecu i mlade da putem filma progovore o tome, na temelju svoga iskustva, ili iskustava svojih vršnjaka.

Zanima nas kako se djeca i mladi osjećaju dok koriste različite medije i platforme, odnosno prate određene medijske sadržaje, ili pak dok stvaraju i objavljuju svoje sadržaje. Naglasak može biti na pozitivnim, ili negativnim utjecajima, ili na prepoznavanju granice između pozitivnih i negativnih utjecaja medija na njihove osjećaje, sliku o sebi, odnose s drugima, učenje i druge obaveze i aktivnosti, navike, nošenje sa stresom, razinu općeg zadovoljstva životom i tako dalje.

KAKO SE PRIJAVITI

Pozivamo mlade autore – osnovnoškolce i srednjoškolce, odnosno filmske družine i klubove da snime svoj kratki film ili video u trajanju do 3 minute i prijave ga na natječaj. To može biti igrani, dokumentarni, ili animirani film, TV reportaža, ili film slobodnog stila, odnosno eksperimentalni film, hibridni video rad koji sadrži više filmskih rodova, video spot ili namjenski film.

Svoje radove možete prijaviti do 15. svibnja putem prijavnice na portalu medijskapismenost.hr. Molimo vas da film, odnosno video objavite na svom Vimeo ili YouTube kanalu i pošaljete nam poveznicu na njega, ili nam rad pošaljete preko We Transfera – kao što se traži u prijavnici.

Komisija sastavljena od predstavnika organizatora odabrat će najbolje filmove u dvije kategorijeosnovnoškolci i srednjoškolci. U svakoj će nagraditi tri filma, a prve nagrade će biti edukacije iz područja medijske pismenosti za jednu osobu – sudjelovanje na sedmodnevnoj Filmskoj radionici za djecu i mladež u Kraljevici, ili na desetodnevnoj Školi medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”, sa svim pokrivenim troškovima.

Odabrani filmovi koristit će se u edukacijske svrhe i u svrhu promoviranja Dana medijske pismenosti, te medijske i filmske pismenosti općenito na različitim platformama i događanjima u organizaciji UNICEF-a, Agencije za elektroničke medije i Hrvatskog filmskog saveza.

Pročitajte Uvjete sudjelovanja

Prijavite svoj film na natječaj

Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail: medijskapismenost@aem.hr

 

Preuzeto sa: www.medijskapismenost.hr

Pročitaj više...

Otvorene prijave na LUMEN Business i LUMEN Data science

Udruga eSTUDENT otvorila je prijave za studentska natjecanja LUMEN Business i LUMEN Data science. Moguće su do 14. ožujka.

Za LUMEN Business ovdje se mogu prijaviti studenti koji žele rješavati poslovne slučajeve, a za LUMEN Data science ovdje oni studenti koji žele izbrusiti svoja znanja vezana uz analitičko razmišljanje, predikciju, računalne znanosti i matematiku. – pojašnjavaju organizatori.

Ističu da se sudionicima pruža prilika da steknu praktično iskustvo, a da su za najbolje osigurane novčane nagrade. Naime, oni koji zauzmu prva tri mjesta u obama natjecanjima osvojit će po 15, 10 i 5 tisuća kuna, a predviđena je i dodatna nagrada za najbolju prezentaciju.

– Tema ovogodišnjih poslovnih slučajeva za LUMEN Business su: marketing, marketing-dizajn, trend budućnosti: duhanska industrija i društveno odgovorno poslovanje, ovisno o partnerskom poduzeću koje studenti odaberu. Za LUMEN Data sciencecase je dynamic pricing. Dio natjecanja uključuju i radionice s partnerskim poduzećima koje će se održati od sredine ožujka do sredine svibnja. – dodaju iz udruge eSTUDENT.

Završnica obaju natjecanja održat će se 29. svibnja 2021. 
Preuzeto sa: www.studentski.hr
Pročitaj više...

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2022./2023.:

1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci);
2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili ekvivalent i upisan doktorski studij u RH).

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u.
Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 14. svibnja 2021.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web stranici Veleposlanstva SAD-a:

Kontakt za dodatne informacije:

Public Affairs Office/Fulbright Program
fulbrightcroatia@state.gov

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim online prijave potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija učitava se elektronički izravno uz online prijavu do naznačenoga roka.

Budući stipendisti moraju biti svjesni kako epidemiološki uvjeti, dostupnost konzularnih usluga i prijevoza, kao i funkcionalnost američkih institucija i politika mogu utjecati na njihovu mogućnost putovanja u Sjedinjene Američke Države i sudjelovanja u programu.

 

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Stipendija za mlade znanstvenike

Stipendija je namijenjena istraživanju u sklopu izrade doktorskoga rada u akademskoj godini 2021./2022., odnosno od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine, na Institutu Wirth za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada. Stipendija u iznosu od 27.600,00 CAD bit će isplaćena u jednakim mjesečnim ratama na kraju svakog mjeseca, počevši od rujna 2021. godine.

Od odabranoga kandidata očekuje se aktivno uključivanje u istraživanje vezano uz izradu doktorskoga rada, kao i sudjelovanje u kulturološkim, znanstvenim i akademskim djelatnostima Instituta, posebice u razvijanju veza s akademskim institucijama u Republici Hrvatskoj. Također se očekuje spremnost na suradnju s lokalnom hrvatskom zajednicom te uspostavljanje veze između hrvatske zajednice i fakulteta.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi znanstvenici iz područja humanističkih znanosti, društvenih znanosti i umjetničkog područja. Kandidati moraju biti hrvatski državljani upisani na poslijediplomski studij na hrvatskom sveučilištu (pri kraju studija, pred izradom doktorskoga rada) i izvrsno se služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Prednost imaju oni kandidati koji znaju njemački ili druge srednjoeuropske jezike te imaju objavljene znanstvenoistraživačke radove.

Sveučilište Alberta pozdravlja raznolikost i potiče na prijavu znanstvenike obaju spolova, uključujući i osobe s invaliditetom.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Instituta Wirth za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu:
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/croatia.html

Kandidati trebaju dostaviti kratak opis svojih istraživačkih projekata na engleskome jeziku (maksimalno 500 riječi), životopis te imena autora dviju preporuka, i to kao jedan dokument s imenom, prezimenom i zemljom uključenom u ime dokumenta (npr. Ana_Horvat_Croatia.PDF).

Prijavu treba dostaviti do 26. travnja 2021. godine e-poštom na sljedeće adrese:

Institut Wirth: Dr. Joseph F. Patrouch (rawright@ualberta.ca) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH: Marija Crnić (marija.crnic@mzo.hr).

Direktor Instituta Wirth za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu obavit će razgovor s kandidatima koji uđu u uži izbor u svibnju 2021. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni e-poštom o datumu, vremenu i mjestu razgovora.

Zbog pandemije bolesti COVID-19, putovanja djelatnika Sveučilišta Alberta su ograničena. Razgovori bi se stoga mogli održati preko videoveze.

Obavijest o rezultatu natječaja kandidati će primiti u lipnju 2021. godine.

 

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2022./2023.:

1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci);
2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili ekvivalent i upisan doktorski studij u RH).

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u.
Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 14. svibnja 2021.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web stranici Veleposlanstva SAD-a:

Kontakt za dodatne informacije:

Public Affairs Office/Fulbright Program
fulbrightcroatia@state.gov

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim online prijave potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija učitava se elektronički izravno uz online prijavu do naznačenoga roka.

Budući stipendisti moraju biti svjesni kako epidemiološki uvjeti, dostupnost konzularnih usluga i prijevoza, kao i funkcionalnost američkih institucija i politika mogu utjecati na njihovu mogućnost putovanja u Sjedinjene Američke Države i sudjelovanja u programu.

 

Preuzeto sa: www.mzo.gov.hr

Pročitaj više...