Špajza

Poruka mladih mladima

Video pod nazivom „Uživaj u životu, budi odgovoran“ je realiziran u suradnji udruga Impress i Izvan fokusa te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a ima potporu Stožera civilne zaštite RH.

Budući da je COVID-19 postao svakodnevica te da su mladi u ovom trenutku najviše izloženi zarazi, od iznimne je važnosti uključivanje mladih u procese podizanja svijesti u borbi protiv ove pandemije.

Poruku mladih mladima pogledajte ovdje.

Preuzeto sa: www.demografijaimladi.gov.hr

Pročitaj više...

IZBOR ČLANOVA ZA SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Zaboka

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka.Savjet mladih Grada Zaboka savjetodavno je tijelo Grada Zaboka koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zaboka, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Zaboka.

II. Savjet mladih Grada Zaboka broji 5 članova, koje bira Gradsko vijeće Grada Zaboka na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Grada Zaboka mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zaboka, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

III. Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području grada).

IV. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Grada Zaboka (SMGZ 1-1, SMGZ 1-2 i SMGZ 1-3, odnosno za neformalnu skupinu mladih SMGZ 2-1, SMGZ 2-2 I SMGZ 2-3) ili se mogu podići u Gradu Zaboku, Ured Grada i obavezno sadrže slijedeće podatke:

naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja,
podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa),
podatke o zamjeniku kandidata  (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)
obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa mladih na propisanom obrascu, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. stavka 3. ovog javnog poziva (preslik dokaza o prebivalištu ili boravištu na području grada i preslik rodnog lista ili domovnice),
dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga javnog poziva (preslik izvatka iz odgovarajućeg registra i sl.).

V. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

VI. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Zabok,ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada  Zaboka“, najkasnije do26. listopada 2020. godine.

VII. Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće se dostavlja Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Zaboka.

VIII. Gradsko vijeće na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zaboka.

IX. Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Zaboka, Ured Grada tel. 049/587-760.
PREDSJEDNIK

Odbora za izbor i imenovanje

v.r. mr.crim.Josip Horvatin prof.

 

Javni-poziv-Savjet-mladih

Poziv-i-obrasci

Pročitaj više...

BICIKLISTIČKA RUTA POVEZAT ĆE DVA GRADA: PJEŠICE ILI BICIKLOM IZ ZABOKA U OROSLAVJE ZA 10 MINUTA

U Zaboku se održala uvodna konferencija Biciklističke rute Zabok – Oroslavje BRZO.  Ukupna vrijednost projekta je 13.716.250,79 kuna, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 8 milijuna kuna. Trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta: 18.07.2020. – 18.07.2022. Nositelj projekta je Grad Zabok, dok je partner na projektu Grad Oroslavje.

Promjena putovanja lokalnog stanovništva

Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka te  voditelj projekta Biciklističke rute Zabok – Oroslavje rekao je kako je ideja samog projekta promjena modalnog prometa, odnosno putovanja gdje se lokalno stanovništvo stimulira na ekološkije, brže i efikasnije  modele prometa, u ovom slučaju biciklizam. Mi se nadamo da ćemo i kroz same promidžbene aktivnosti projekta stimulirati stanovništvo na takav model, što će opet s druge strane pridonijeti smanjenu cestovnog prometa, smanjenju emisije CO2 i unapređenju kvalitete života samog građana –  napomenuo je Miletić. Izvijestio je kako su u završnoj fazi pripreme i  natječajne dokumentacije i ugovora koji će se sklopiti sa samim izvođačem. Nakon toga provest će se  javno savjetovanje te se kompletna dokumentacija  šalje na Ex – ante kontrolu, a zatim slijedi provođenje postupka javne nabave.

Spajanje u jedan grad

Božidar Gorički, arhitekt i urbanist tvrtke AMG Studio, rekao je da je još 1936. godine postojao urbanistički plan koji bi spojio grad Zabok i grad Oroslavje u jedan veliki grad. – Nažalost, nikad nije došlo do primjene toga jer su to spriječile ceste i kriva postava industrije, i sada smo dobili priliku da pješačko – biciklističkom stazom spojimo dva grada koji su realno udaljeni dva kilometra, a da dođete iz centra u centar morate proći 15 km. Ta staza će dobiti jednu svoju os koja će put još više skratiti i doći ćete pješice iz Oroslavja u Zabok praktički prevalivši 2 km za recimo 5 ili 10 minuta – istaknuo je Gorički, dodavši da se gradovi spajaju na najinteresantniji mogući način, stazom koja se proteže kroz prirodu, preko autoceste, vodotokova, s drvenim i čeličnim mostovima te čini budućnost. – Automobili neka idu okolo, ali pješaci i biciklisti mogu direktno iz grada u grad. To puno znači ljudima koji idu iz grada u grad zbog radnih mjesta, za djecu koja idu u školu, moći će nešto što su autom prevaljivali za pola sata sada proći 10 minuta pješice ili biciklom. Imamo vrlo dobro trasiranu stazu na području Oroslavja koja dolazi do betonskog mosta i prijelaza preko državne ceste, zatim prelazimo drvenim lijepim mostom preko rijeke Krapine i tada odustajemo od te osi, idemo kroz Hum i onda dolazimo do centra Zaboka, prelazeći pritom željezničku prugu novim zmijolikim čeličnim mostom, dugim 300 m, koji, uz to, daje Zaboku ono što mu sada treba, povezivanje lijeve i desne strane grada, s obzirom na prugu – objasnio je Božidar Gorički.

Pročelnica Županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i komunalnu infrastrukturu Sanja Mihovilić rekla je kako je ovo projekt kojim će doprinositi gospodarskom napretku naše županije i boljem povezivanju stanovništva. – To je jedan moderni biciklistički infrastrukturni projekt koji će doprinijeti i povezivanju stanovništva, a veliki naglasak je i na zdravlju i kretanju, ali i na integriranju – kazala je Mihovilić.

Izazovan projekt

Helena Matuša objasnila je da je  Zagorska razvojna agencija sudjelovala i vodila pripremu ovog projekta zajedno sa Gradom Zabokom i Gradom Oroslavjem. – To je još jedan izazovan projekt za ZARU upravo  ako uzmemo u obzir da je Krapinsko – zagorska županija  premrežena  uglavnom s turističkim – biciklističkim stazama gdje ZARA ima puno iskustva  u provedbi upravo markiranja tih stazi kroz različite europske projekte. Ovaj je malo drugačiji odnosno ovaj projekt, ova biciklistička ruta trebala se vezati  na uspostavu biciklističke staze, ceste, rute u funkciji javnog  prijevoza, znači ne primarno u turističke svrhe nego stvarno jedan javni prijevoz. Tako da bismo stvarno zadovoljili sve uvjete natječaja  i pripremiti fizički samu prijavnicu trebali dosta istraživanja,  anketirati građanstvo, uvidjeti određene  potrebe i naravno zajedno sa samim arhitektima i timom odrediti oni najbolju rutu kojom bi se  povezali Zabok i Oroslavje. Nedvojbeno je trebalo pokazati i onaj utjecaj odnosno mrežni efekt i na gospodarstvo i obrazovni sektor samim time što bi sada otprilike ovih osam tisuća zaposlenih na području Zaboka i Oroslavja i 1700 učenika u osnovnim i 1700 učenika u srednjim školama sve više mogli migrirati odnosno putovati između Zaboka i Oroslavja upravo koristeći bicikl. Pohvalno je da se 90 posto ispitanika ankete  izjasnilo da ukoliko bi se ova ruta uspostavila,  kada bi se napravila sigurna kvalitetna biciklistička infrastruktura koja bi bila u funkciji javnog prijevoza, da bi oni tu cestu zaista i koristili.

Mirjana Zubak, pročelnica Ureda za programe i projekte EU Grada Zagreba pojasnila je da je Grad Zagreb  središte urbane aglomeracije Zagreb i posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja mehanizma EU kojim se financira urbani razvoj, odnosno projekti gradova i općina koje ulaze  u obuhvat, u ovom našem slučaju aglomeracije Zagreb.  – Brzo – projekt koji danas predstavljamo je jedan od 6 ugovorenih projekata izgradnje biciklističkih staza na području urbane aglomeracije Zagreb, koja osim  Zagreba obuhvaća još 29 gradova i općina u našoj okolici – rekla je Zubak.

Gradonačelnici složni da je ovo velik projekt za Zabok i Oroslavje

Gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak  istaknuo je značaj ovog projekta.  – Uz pomoć Europske unije koja prepoznaje ovakvu suradnju i koja potiče ovakva ulaganje i investicije, uspjeli smo i nakon 70 –ak godina  i prve ideje, krenuti u realizaciju. Nakon što ovaj projekt realiziramo preostaje na sjesti na bicikl i krenuti na rutu između Oroslavja i Zaboka. Priroda je prekrasna, vizura predivna, a putovanje će biti ne samo  brže nego i sigurnije – naglasio je oroslavski gradonačelnik.  – Već sam prošetao dijelom te staze, i veselim se da ću biciklom doći na koncert u Regenerator, a gradonačelnik Hanžek s obitelji sa mnom na kavu u Oroslavje – rekao je Gredičak.

Gradonačelnik Hanžek složio se s njim. – Geoografsku i povijesnu poziciju koju smo stekli prolaskom pruge, a kasnije i svim drugim prometnicama ne možemo promijeniti. Biciklizam i biciklističke staze, čuli ste na Gradskom vijeću, mnogi naši politički aktivisti i vijećnici ne razumiju stvari ili ne žele razumjeti. Uvijek postoji ono pitanje – je li nam to trebalo. Korona nas je zapravo dovela u situaciju, a to je dobra strana korone, da su se obitelji okrenule jedna drugoj da umjesto druženja u zatvorenom prostoru su se okrenuli biciklizmu i pješačenju, a nažalost naše prometnice nisu sigurne za odvijanje biciklističkog  prometa osobito za djecu i mlađi uzrast. To nije samo naš trend već daleko razvijena djelatnost pa ako hoćete i gospodarska djelatnost vezana u razvoj bavljenja biciklizmom, izgradnjom biciklističkih staza i kompletne infrastrukture za potrebe biciklizma i pješačenja. K tome naš nositelj izrade prometne studije Grada Zaboka, koja se već duže vrijeme izrađuje, je imenovan za direktora poslova unapređenja biciklizma i pješačkog prometa u Mainzu u Njemačkoj koji je isto tako prepoznao potrebu da se krene nekoliko koraka više ili naprijed u promišljanju razvoju takvog vida transporta.

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Pročitaj više...

POČINJE 9. KIKI – MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČJEG FILMA

Deveto izdanje međunarodnog festivala filmova za djecu KIKI održat će se u dječjem tjednu od 5. do 9. listopada 2020. u hibridnom formatu, pa će osim kino projekcija u Zaboku i Krapini filmovi biti dostupni i online za područje cijele Hrvatske.

I ove godine KIKI festival nudi obilje pomno odabranih i žanrovski raznovrsnih filmova za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, među kojima će se naći mnogostruko nagrađivani filmovi, kao i tri filma koja su 2020. bila nominirana za prestižnu nagradu Oscar – animirani filmovi Sestra redateljice Siqi Song te Kćerka Darie Kashcheeve, kao i film Nogometni Klub Nefta redatelja Yvesa Piata.

Specifičnost KIKI festivala je i u tome što o najboljem filmu odlučuje dječji žiri, a kako bi se potakao razvoj aktivne filmske publike, s djecom se nakon projekcija organiziraju vođeni razgovori s filmskim edukatorima, što će se biti slučaj i u online verziji festivala.

Cilj KIKI festivala jest razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi i podizanje vizualne pismenosti djece, s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje te razvijaju osjećaj jednakosti u društvu.

Program je podijeljen prema uzrastu publike, počevši s filmovima za vrtićku i predškolsku dob (4 – 6 godina), filmove za školsku dob u rasponu od 8 – 12 godina, kao i za uzrast od 12 – 15 godina te filmovi za uzrast od 14 – 18 godina. Preporuke za odabir programa prema dobi: KIKI 1 – vrtićka i predškolska dob te učenici 1. i 2. razreda osnovne škole; KIKI 2 – učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole; KIKI 3 – učenici od 4. do 8. razreda osnovne škole; KIKI 4 – učenici od 6. do 8. razreda osnovne škole, te KIKI 5 za srednjoškolce.

Informacije o programu i linkovi za gledanje bit će dostupni na web stranici https://www.taborfilmfestival.com/kiki2020/program/filmski-program/ i FB stranici https://www.facebook.com/kikikidsfilmfestival

KIKI festival ove je godine ujedno i dio slavljeničkog programa Saveza DND-a  Hrvatske koji slavi 70 godina djelovanja Društva “Naša djeca”. Organizatori festivala su Društvo „Naša djeca” Zabok i Udruga Gokul, poznata i po organizaciji Tabor Film Festivala – međunarodnog festivala kratkometražnog

filma. Festival KIKI je podržan od strane Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zaboka, Krapinsko-zagorske županije te ostalih partnera. PREUZMITE: OVU MEDIJSKU OBJAVU U WORD FORMATU VIZUAL KIKI FILMOVI “OSKAROVCI” IZ PROGRAMA: SESTRA , NOGOMETNI KLUB NEFTA

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Pročitaj više...

MREŽA UDRUGA ZAGOR UKLJUČILA SE U MANIFESTACIJU HRVATSKA VOLONTIRA

Mreža udruga Zagor i ove se godine uključila u obilježavanje nacionalne manifestacije „Hrvatska volontira“ koja se ove godine održavala u razdoblju od 23. do 26. rujna. Slogan ovogodišnje kampanje – “Važna društvena mreža“.  Manifestacija je okupila više od 120 organizatora volontiranja koji su u 70 gradova uključili preko 2000 građana – volontera i proveli više od 160 društveno korisnih volonterskih aktivnosti u zajednici.

Mreža udruga Zagor u sklopu manifestacije organizirala je dvije volonterske akcije. Prva volonterska akcija „Uređenje Centra za mlade KZŽ“ provedena je 24.9.2020. u Zaboku. U provedbu volonterske akcije uz 3 lokalna volontera uključila su se i 2 međunarodna volontera koja u Zagoru volontiraju u sklopu Europskih snaga solidarnosti. Svi zajedno su uređivali prostor Centra kako bi mladima omogućili ugodniji boravak. Druga volonterska akcija „Male ruke uređuju bez muke!“ provedena je 26.9.2020. u suorganizaciji sa Osnovnom školom Stjepana Radića Brestovec Orehovički. Volonteri/ke uređivali su igralište na području Brestovca te su očistili centar mjesta od smeća. U volonterske akcije uključilo se 14 volontera/ki s ukupno 47 volonterskih sati.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) od 2011. godine organizira nacionalnu kampanju Hrvatska volontira, u ovih 10 godina provođenja, okupila je 31 442 volontera/ke koji su kroz 2 091 volontersku akciju na području cijele Hrvatske društvu poklonili ukupno 153 783 volonterskih sati.

 

Pročitaj više...

Time to Move 2020.!

Dolaskom listopada dolazi nam i najbolja kampanja- Time to Move kampanja i brojna fantastična putovanja. Istraži  brojne aktivnosti – webinare, info sesije, personalizirana savjetovanja, poučne kvizove te online radionice.

Aktivnosti provode Eurodeskovi multiplikatori koji ti pružaju informacije i pomoć oko potrebne administracije. Kampanja se provodi diljem Europe kako bi se došlo do što većeg broja mladih osoba u dobi od 13 do 30 godina, posebno onih u manjim sredinama koji imaju ograničen pristup informacijama o programima i natječajima Europske unije.

Što planiraš nakon COVID-19 pandemije? Zanima te virtualno volontiranje, studentska razmjena, praksa u inozemstvu? Tijekom listopada uključi se u Time to Move aktivnosti te saznaj informacije o mogućnostima mobilnosti. Informacije možeš pronaći na: https://timetomove.eurodesk.eu/hr/.

Kreativan/na si i voliš crtati? Pokaži svoje umijeće u dizajniranju odjeće. U tijeku je i  natječaj za dizajn majice Time to Move. Pošalji svoj dizajn i možda baš ti osvojiš prvu nagradu. Pretplata na Skillshare se ne propušta, zar ne? Sve informacije o natječaju možete pronaći na: https://1.shortstack.com/zPbGMw

I mi ćemo tijekom listopada organizirati razne aktivnosti na kojima možeš sudjelovati i puno toga naučiti. Prati našu stranicu https://www.facebook.com/icmzagor i budi prvi/a koji će saznati koje aktivnosti se provode.

#DiscoverWaysToExperienceEurope

#TimeToMove2020

#Eurodesk

#EurodeskHrvatska

Pročitaj više...

Odabrane dobitnice Nagrade Europske unije za najbolje inovatorice 2020.

Za Nagradu Europske unije za najbolje inovatorice 2020. godine natjecala se 21 poduzetnica, a stručni ocjenjivački žiri odabrao je najbolje među njima koje su osvojile novčane nagrade iznosa financirane iz fonda okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.  te posebno priznanje Europske komisije.

U glavnoj kategoriji  „Inovatorice“ (Women Innovators) nagradu u iznosu od 100.000 eura za svoj izniman rada osvojile su tri poduzetnice.

To su Madiha Derouazi (Švicarska), osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Amal Therapeutics koja razvija terapijska cjepiva protiv raka; Maria Fátima Lucas (Portugal/Španjolska), suosnivačica i izvršna direktorica tvrtke Zymvol Biomodeling koja primjenom molekularnog modeliranja razvija računalno dizajnirane industrijske enzime i Arancha Martínez (Španjolska), suosnivačica i glavna direktorica tvrtke It Will Be koja kroz tehnološke inovacije pomaže u borbi protiv siromaštva, pružajući podršku ranjivim ženama i djeci.

Nagradu u iznosu od 50.000 eura u kategoriji „Inovatorice u usponu“ (Rising Innovator) – koja se dodjeljuje mlađima od 35 godina – osvojila je Josefien Groot (Nizozemska) suosnivačica i glavna direktorica tvrtke Qlayers koja razvija mikrostrukture kako bi povećala učinkovitost vjetroturbina.

Tri su kandidatkinje dobile posebno priznanje za svoja postignuća: Cécile Real (Francuska), suosnivačica i glavna tehnološka direktorica (CTO) tvrtke Endodiag koja razvija rana dijagnostička rješenja za endometriozu, bolest koja pogađa 180 milijuna žena diljem svijeta; Ailbhe Keane (Irska), osnivačica i kreativna direktorica u tvrtki Izzy Wheels koja dizajnira modne dodatke za kotače invalidskih kolica te Rebecca Saive (Njemačka), suosnivačica i glavna tehnička direktorica tvrtke ETC Solar koja razvija mikrometalni 3D alat za printanje radi unapređivanja performansi solarnih ćelija.

„Danas skrećemo pozornost na inspirirajuće žene koje prednjače na tržištu svojim inovacijama  koje mijenjaju život. Nadam se da ćemo ovom nagradom inspirirati i mnoge druge žene da pokreću inovativne tvrtke u Europi”, izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Nagrada za inovatorice (The Prize for Women Innovators) europsko je priznanje ženama koje na inovativne načine uspješno vode svoja poduzeća, čije inovacije donose revolucionarne promjene u široki spektar industrija i pomažu u borbi protiv globalnih izazova. Inovacije ovogodišnjih finalistica obuhvaćaju, primjerice, optimizaciju tretmana raka te generiranja čiste električne energije iz morskih i oceanskih valova.

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Adolescenti u slobodno vrijeme!

Lagodne i rekreativne aktivnosti često se smatraju same sebi ciljem, a ne sredstvom za postizanje nekog drugog (konkretnijeg) cilja. Odnosno, njihov benefit proizlazi prije svega iz tog da su ugodne i pričinjavaju zadovoljstvo, a ako su pritom i korisne to je samo dodana vrijednost. Primjerice, netko može voljeti trčati jer se osjeća dobro, a Iako je trčanje oblik vježbanja i doprinosi zdravlju, primarna motivacija je trčanje samo za sebe. Mnogo istraživanja sugerira da su aktivnosti koje radimo samo zato što ih volimo, također povezane sa zdravljem. Tako slobodno vrijeme i vrijeme koje poklanjamo osobnim zadovoljstvima uvelike doprinose našoj osobnoj dobrobiti.

Ipak, slobodno vrijeme također može biti sredstvo za postizanje cilja. Svrhovito provođenje slobodnog vremena (tj. bavljenje slobodnom aktivnošću radi postizanja cilja) također je korisno ako taj cilj adolescentu pričinjava zadovoljstvo. Sviranje u bendu za humanitarne svrhe, u većini je slučajeva, suštinske prirode – ljubav prema sviranju, iako je usmjeren ka cilju. Raditi aktivnost za unutarnje zadovoljstvo uvijek ima značajniji pozitivni utjecaj nego kada bavljenje aktivnošću proizlazi iz neke vanjske motivacije. Naravno, postoje mnoge slobodne aktivnosti kojima se adolescenti bave zbog nekog oblika vanjske prisile. Pritisak vršnjaka, zahtjevi roditelja i vanjske nagrade ili neki status, neosporno stvaraju određenu motivaciju. Međutim, sudjelovanje vođeno isključivo vanjskim čimbenicima vjerojatno neće pomoći adolescentima da ubiru važne razvojne i zdravstvene blagodati koliko bi interno motivirana akcija. Vjerojatnije je i da će se aktivnosti kojima se pristupa s iskrenom unutarnjom motivacijom dulje održati u rasporedu. Adolescenti koji su motivirani iznutra vjerojatnije će ostati usredotočeni i držati se aktivnosti čak i kad se suoče s izazovima, poput poteškoća u prijevozu ili nedostatkom početnih vještina. Sudjelovanje i razvijanje u aktivnostima koje pričinjavaju zadovoljstvo dovodi do razvoja inicijativnosti, što je važno za poticanje prijelaza iz adolescencije u zrelu dob. Vjerojatno je i da će to doprinijeti oblikovanju identiteta i usmjeriti mladu osobu u puno širem smislu, a osjećaj postignuća i uspješnosti generalno pridonose unutarnjoj motivaciji. Slobodne aktivnosti su i put za razvijanje vještina i osjećaja vlastitog majstorstva. Mladi koji se bave npr. učenjem sviranja u bendu, ne samo da stječu glazbene vještine, već uče i raditi s drugima te riskirati. Prakticiranje neke vještine u grupi dugoročno doprinosi i razvoju zdrave kompetitivnosti.

Svi mladi mogu pronaći slobodnu aktivnost u kojoj se mogu istaknuti, čak i ako nisu toliko uspješni u akademskom smislu. Osim toga, zabava i učenje u slobodno vrijeme mogu pridonijeti stvaranju pozitivnih obrazovnih ishoda, dakle imati pozitivan utjecaj na akademska postignuća u školi. Mladi čije su slobodne aktivnosti organizirane i strukturirane imaju bolji akademski uspjeh u usporedbi s onima koji u slobodnim aktivnostima nemaju strukturu i disciplinu.

Slobodne aktivnosti važan su put za formiranje identiteta adolscenata. Kako je i ranije navedeno, unutrašnja motiviranost, sloboda uključivanja i izražavanje kroz koje se grade kompetencije mogu postati način da mladi shvate tko su u odnosu na druge i svijet oko sebe. Kako se mladi identificiraju sa širim društvenim kontekstom, počinju razvijati osjećaj zajedništva i poduzimati akcije koje mogu pridonijeti zajednici. Kako sazrijevaju, oni također razvijaju razumijevanje socijalnih i kulturnih tradicija i normi te osjećaj za dobro i zlo.

Društvene su aktivnosti među najčešćim oblicima razonode među adolescentima. Ujedno su i najčešće željeni oblik razonode jer adolescenti žude za osjećajem pripadnosti i zajedništva. Socijalni kontekst razonode važan je za razvoj adolescenata jer pruža mogućnosti učenja empatije, odanosti i intimnosti u grupnim aktivnostima, kao i pregovaranja s vršnjacima, rješavanja sukoba i zajedničkog rada na zajedničkim ciljevima. Kroz slobodno vrijeme mladi mogu pronaći i sigurna mjesta za testiranje različitih uloga i neformalno ulaženje u svijet romantičnih odnosa. Konačno, ali bitno je da adolescenti aktivnosti iz slobodnog vremena često opisuju kao pozitivna emocionalna iskustva, a ona služe kao olakšanje za stres iz drugih životnih područja. Radost, zabava i uzbuđenje uvijek prate razonodu. Uz to, razonoda je odličan način za proživljavanje protoka svijesti i otkrivanje vlastitog flow-a.

 Linda L Caldwell  & Peter A. Witt (2011) Leisure, recreation, and play from a developmental context. New Directions for Youth Development 2011(130):13-27.

Autorica članka: Simona Mravak

Članak je napisan u sklopu projekta “Lokalni info-centar za mlade Zagor”. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pročitaj više...