Gong objavio priručnik o društveno korisnom učenju nastao u okviru EU projekta

U okviru projekta „Aktivni studenti – korisni građani – pravedno društvo“  nastao je priručnik Društveno odgovorni studenti za pravedno društvo: provedba programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studenstski doprinos zajednici u kojem je prikazana provedba i rezultati projekta društveno korisnog učenja studenata Fakulteta političkih znanosti.

Autori/ice: Anka Kekez Koštro, Martina Horvat, Dražen Hoffmann i Monika Valečić
Suradnici/ice: Sanja Despot, Ana Brakus, Ana Petek, Berto Šalaj

Publikacija može koristiti drugim studentima i potencijalnim organizatorima društveno korisnog učenja kao primjer planiranja i provedbe programa. Publikacija može koristiti i školama i udrugama mladih i za mlade jer donosi pregled radionica građanskog obrazovanja, kao i službenicima u javnoj upravi jer donosi pregled analize transparentnosti i otvorenosti tijela javnih vlasti – navodi se u priručniku.

Projekt “Aktivni studenti – korisni građani – pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici” provodili su Gong, Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko novinarsko društvo tijekom akademskih godina 2018./2019. i 2019./2020. Provedbu projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt se željelo s jedne strane odgovoriti na aktualne društvene potrebe, a s druge pripremiti studente na odgovorno sudjelovanje i doprinos zajednici te na razvoj i primjenu kompetencija koje stječu studiranjem za dobrobit zajednice.

Preuzeto sa: www.civilnodrustvo.hr

Read more...

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija sedmu je godinu zaredom izradio izvještaj pod nazivom “Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu“.

Saznajte što je obilježilo  civilni sektor u 2018. godini kroz sedam promatranih dimenzija (pravno okruženje, organizacijski kapaciteti, financijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i javni imidž) klikom na poveznicu.

Provedbu projekta financijski podržavaju: United States Agency for International Development, FHI 360 te International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Izvještaj za Hrvatsku dio je publikacije CSO Sustainability Index (CSOSI) for Central and Eastern Europe and Eurasia, koju također možete preuzeti na poveznici niže:

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-report-europe-eurasia.pdf

Read more...

Youth Wiki i politike za mlade

Youth Wiki je enciklopedija o nacionalnim politikama za mlade u Europskoj uniji.

Projekt oblikovanja hrvatske verzije Youth Wiki provodi se u Institutu za društvena istraživanja. Nacionalni korespondent za Youth wiki je Marko Kovačić sa spomenutog instituta u Zagrebu. Za korespondenta ga je nominiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a imenovala Europska komisija imenovala. O radu na hrvatskoj verziji Youth wiki, Kovačić kaže: “Moj zadatak je prikupiti informacije o politikama za mlade po metodologiji koju nam daje Europska unija. Nakon međunarodne recenzije, sadržaj se objavljuje na stranicama Europske komisije.”

Pritom područje javnih politika podrazumijeva:
– Politike prema mladima – EU strategija prema mladima potiče vlade država članica da slijede zajednički pristup u formiranju politika prema mladima;
– Volonterske aktivnosti – cilj je uklanjanje prepreka (administrativnih, financijskih ili kulturalnih) koje mlade sputavaju u volontiranju, u lokalnoj zajednici ili diljem Europe;
– Zapošljavanje i poduzetništvo – kroz ovo područje mladi dobivaju pomoć u dolasku do kvalitetnog zaposlenja ili ostvarenja vlastite poslovne ideje;
– Socijalna uključenost – priopritet ovog područja jest sprječavanje socijalne isključenosti i siromaštva kod mladih u Europskoj uniji;
– Sudjelovanje – proširuju se mogućnosti i resursi za uključivanje mladih u sfere politike i društva;
– Obrazovanje i treninzi – osigurava se jednaki pristup kvalitetnom obrazovanju i treninzima te različite prilike za cjeloživotno učenje;
– Zdravlje i dobrobit – podržava se zdravlje i odabir zdravih stilova života kod mladih, kao i očuvanje mentalnog zdravlja;
– Kreativnost i kultura – promovira kulturni izričaj kao dio osobnog razvoja, još od ranog djetinjstva;
– Mladi i svijet – sudjelovanje mladih u suočavanju sa globalnim izazovima.

Sigurno te zanima barem jedno od spomenutih područja. Istraži na Youth Wiki!

 

Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Read more...

AMPEU je objavila brošuru o hrvatskim uspješnicama sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Svrha je ove brošure upoznati javnost sa 285 inovativnih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova. U brošuri su prikazani rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija od početka provedbe programa 2014. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije brošuru je objavila u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja brošuru, na engleskom jeziku. Brošura je dostupna OVDJE.

Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Read more...

Online vodič obiteljskog smještaja Zagorja – Bajke na dlanu

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije izradila je prvi online vodič obiteljskog smještaja destinacije Zagorje – Bajka na dlanu u kojem su objavljeni smještajni objekti koji su bili zainteresirani za ulazak u vodič.

S obzirom na konstantan rast broja noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji te porast broja privatnih iznajmljivača proizašla je potreba za izdavanjem vodiča obiteljskog smještaja kako bismo turistima približili ponudu privatnog smještaja i olakšali proces rezervacije.

Vodič je u digitalnom obliku i dostupan je ovdje.

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Read more...

Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u ožujku 2019. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u ožujku organizira niz aktivnosti za nezaposlene osobe usmjerene na podizanje kompetencija i pripreme za zapošljavanje, poticanje na samozapošljavanje te upoznavanje sa mogućnostima zapošljavanja u zemljama EU.

Pronađite aktivnost koja odgovara vašim potrebama i interesima i prijavite se svom savjetniku za zapošljavanje.

Plan aktivnosti PU Krapina u ožujku 2019. g.

Preuzeto sa: http://www.partnerstvo-razvoj.net

Read more...

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu.

S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te preporuke za obrazovnu upisnu politiku. Također, na županijskoj i nacionalnoj razini identificiraju se tzv. tražena zanimanja za potrebe kreditiranja, stipendiranja, smještaja u učeničke i studentske domove te promocije zanimanja za koja postoji smanjeni interes učenika i studenata.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provodi se na osnovi statističkih podataka i relevantnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih Anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu objavljene su na Internet stranici HZZ-a (http://www.hzz.hr/images/content/preporuke_18.pdf).

Preporuke se nalaze u prilogu: Preporuke za 2019_PU Krapina

Preuzeto sa: www.kzz.hr

 

Read more...

Strategija za mlade do 2027.

Nova Europska strategija za mlade stupila je na snagu početkom ove godine. Što to konkretno znači?

Cilj nove strategije je potaknuti mlade da postanu aktivni građani, poboljšati politike u svim sektorima koji su važni za mlade te stvoriti jednake prilike za sve mlade. Prilike za mlade diljem Europske unije nastojat će se izjednačiti kroz iskorjenjivanje siromaštva i suzbijanje bilo kakve diskriminacije.Europsku strategiju za mlade usvojilo je prije mjesec dana Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS).

Podsjetimo, šesti ciklus strukturiranog dijaloga na razini Europske unije završen je u rujnu prošle godine, Europskom konferencijom mladih u Beču. Mladi iz svih država Europske unije tijekom složenog procesa konzultacija složili su se oko 11 ciljeva za mlade. Europska strategija za mlade bit će na snazi do 2027. godine. Koje #ciljevizamlade strategija obuhvaća, saznaj u VIDEU.

Preuzeto sa: https://icm-zg.info/index.php/euro-info-kutak/3808-strategija-za-mlade-do-2027

Read more...

Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava: dvanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo dvanaesti kvartalni izvještaj, četvrti ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava “.
Izvještaj se predstavlja dva ključna dokumenta na razini Europe koji se bave socijalnim pravima građana. Kroz izvještaj ključne točke ova dva dokumenta za radnička prava stavljamo u hrvatski kontekst s prijedlozima njihove implementacije.
Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH.
Read more...