Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije Covida-19 na demografsku sliku

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.

Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta. Svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe.

Pozivamo Vas da ispunite upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na život mladih u RH.

Upitnik se nalazi na:

Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU

Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146

       https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr

Pročitaj više...

U novoj publikaciji predstavljene mogućnosti programa Erasmus+ u području ranog i predškolskog obrazovanja

Europska komisija objavila je publikaciju Erasmus+ za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – rezultati i analiza projekata (Erasmus+ for Early Childhood Education and Care – project results and analysis).

U publikaciji je u uvodu pregledno prikazan i pojašnjen dokument Preporuka Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji sastavni dio – Okvir za kvalitetu – s pet ključnih principa kvalitetnog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nastoji pomoći državama članicama u olakšavanju pristupa sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te njegovu poboljšanju kako bi djeca ostvarila pravo na pristupačan, kvalitetan te cjenovno prihvatljiv rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Publikacija donosi pregled mogućnosti programa Erasmus+, čija tri modaliteta financiranja (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Ključna aktivnost (KA) 1), Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (KA2) te Potpora reformi politika (KA3)) pružaju potporu provedbi Europskog okvira za kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kao primjeri dobre prakse u publikaciji su predstavljeni brojni projekti i rezultati po područjima i temama, a među njima i više projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 u kojima je sudjelovalo 6 ustanova i organizacija iz Hrvatske: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Dječji vrtić Radost Split, Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi Mala filozofija, Dječji vrtić Radost Zadar, Dječji vrtić Petar Pan te udruga OMEP.

Publikacija je dostupna na našim mrežnim stranicama u rubrici rubrici Publikacije.

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Kutak ravnopravnosti – Tekstovi mladih

Ženska soba – Centar za seksualna prava provodi projekt “Kutak ravnopravnosti” u partnerstvu s Centrom za razvoj mladih, uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta jest osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti i prevencije rodno uvjetovanog nasilja.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti (edukacije, književne i novinarske večeri) doprinijelo se podizanju opće razine kritičkog promišljanja kod mladih o temama rodne (ne)ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja.

U okviru projekta otvorena je rubrika Kutak ravnopravnosti na web portalu Studentski.hr (https://studentski.hr/kutak-ravnopravnosti) na kojoj su objavljeni tekstovi mladih osoba koje su uključene u projekt. Navedene tekstove možete pročitati u nastavku.

Kutak ravnopravnosti_newsletter

Pročitaj više...

8. CIKLUS DIJALOGA EUROPSKE UNIJE S MLADIMA

Trenutno je u tijeku 8. konzultacijski ciklus u okviru Dijaloga EU-a s mladima, pod imenom “Europa za mlade – mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”, na temu 9. Cilja za mlade, “Prostor i sudjelovanje za sve”.

Dijalog EU-a s mladima (DEUM) je europski participativni proces koji kroz 18mjesečne cikluse posvećene prioritetnim temama pruža podršku implementaciji Strategije EU-a za mlade i osigurava uključenost mladih u proces donošenja odluka u području mladih u Europi kroz artikulirani dijalog između mladih i donositelja odluka.

8. ciklus Dijaloga EU-a s mladima trajat će od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. pod Predsjedavajućim triom Njemačka-Portugal-Slovenija. Nastavljajući se na iskustvo prethodnih ciklusa, ovaj ciklus ima za svrhu:

  • Jačanje Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za značajno sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja, kao i u praćenju i evaluaciji političkih mjera i programa koji se tiču mladih;
  • Doprinijeti tome da Ciljevi za mlade, koje su tokom 6. ciklusa Strukturiranog dijaloga razvili sami mladi, postanu dio svakodnevice i da njihova implementacija zahvati sve razine i sektore; povećavanje vidljivosti Ciljeva za mlade;
  • Njegovanje višerazinske suradnje raznih zainteresiranih strana, od lokalne do europske razine, kako bi proces bio uključiviji, vidljiviji i održiviji tako da njegovi ishodi mogu sažeti očekivanja svih mladih ljudi koji žive u Europi.

Kroz čitav taj proces tražit ćemo konkretne preporuke kako implementirati taj Cilj za mlade na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj te lokalnim razinama. Tokom faze implementacije ciklusa te će preporuke biti provedene u djelo. Demokracija, pluralizam i aktivno građanstvo temeljne su vrijednosti Europske Unije. One uključuju vrijednosti slobode izražavanja i tolerancije, a cilj im je uključenost svih europskih građana. No, demokraciju se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego je treba čuvati i neprekidno njegovati, osobito u teškim vremenima poput pandemije COVID19.

Aktivno građanstvo mladih, njihov osjećaj za inicijativu i kreativno izražavanje nužni su da bi europska demokracija bila eklektična i dinamična. Organizacije, kulture i pokreti mladih imaju formativan utjecaj na politička i društvena kretanja, kao što primjerice možemo vidjeti u njihovim zahtjevima za zaštitu okoliša.

Kako bi na taj način dali pozitivan doprinos, mladi trebaju prostor gdje mogu prakticirati svakodnevne demokratske principe (poput otvorenosti, prihvaćanja tuđih mišljenja, kritičkog mišljenja, prihvaćanja raznolikosti, pregovaranja o rješenjima, razmatranja o vlastitim iskustvima), razviti osjećaj samoefikasnosti, djelovati na vlastitu inicijativu i sukreirati sve aspekte svojih života (npr. obitelj, slobodno vrijeme, obrazovanje, zaposlenje i poduzetništvo, okoliš, zdravlje, kulturu, mobilnost, digitalnu sferu, politiku, društvo).

Istovremeno je prijeko potrebno taj angažman u alternativnim prostorima prevesti u smislen utjecaj na odlučivanje i stvaranje politike, budući da još uvijek postoje prepreke koje mladima otežavaju puno sudjelovanje. Stoga, uzimajući u obzir funkciju Dijaloga EU-a s mladima kao prostora za sudjelovanje, vjerujemo da bi on trebao imati vodeću ulogu u suočavanju s ovim izazovima i zadati put kojim će i drugi krenuti.

S podciljevima 9. Cilja za mlade kao vodećim okvirom, ovaj će se Ciklus usredotočiti na poboljšanje mehanizama sudjelovanja mladih i stvaranje (novih) prostora za sudjelovanje mladih u svim društvenim područjima. Želimo se nadovezati na ishode prethodnih ciklusa i ojačati politički proces Dijaloga EU-a s mladima. Tokom ovog ciklusa fokusirat ćemo se na 9. Cilj za mlade, njegovih sedam podciljeva te teme i zahtjeve koje mladi navode u raspravama o „Prostoru i sudjelovanju za sve“.

Tekst preuzet: https://eupita.eu/ukljuci-se/sto-se-trenutno-dogada/

Više na: EU pita!

Pročitaj više...

Analiza provedbe Europskih ciljeva za mlade u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. – 2020.

Dijalog EU-a s mladima nisu samo konzultacije mladih i donositelja odluka. Jedna od glavnih, ali i najtežih zadaća jest rezultirati s pozitivnom promjenom, inspiriranom i temeljenom na prioritetima mladih.

Sami Ciljevi za mlade predstavljaju prioritetna područja koja značajno utječu na kvalitetu života mladih te usmjeravaju na izazove s kojima se isti susreću.

Svrha spomenute Analize je prikazati rezultate mapiranja ciljeva, prioriteta te ključnih mjera programsko-strateških dokumenata relevantnih za mlade koji su se provodili u vremenskom periodu između srpnja 2018. i lipnja 2020., kao i mapiranje ciljeva i prioriteta natječaja ili financijskih potpora usmjerenih mladima, a koji su objavljeni u tom periodu.

Kako bi znali što se događa i dolazi li do promjene važno je ne samo pratiti implementaciju kroz zakone već i kroz strategije te financiranje. Upravo se time bavi analiza koju je izradio MAP savjetovanja, angažiranih od strane Mreže mladih Hrvatske.

Naime, autori su prošli kroz 10ak institucija te analizirali natječajne prioritete te strateške dokumente i detektirali koji Ciljevi za mlade su obuhvaćeni tim dokumentima i natječajima.

Rezultati su zanimljivi, nek iznenađujući (npr. cilj Mentalno zdravlje i dobrobit nije identificiran ni u jednom natječaju ili dokumentu) dok su drugi vjerojatno očekivani za one koji prate politike za mlade u Hrvatskoj (npr. da su najzastupljeniji ciljevi Inkluzivna društva te Kvaliteno učenje).

Više o svemu tome možete  pročitajte u istraživanju. 

Pročitaj više...

Strukturni pokazatelji za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi (2020.)

Nova publikacija mreže Eurydice uključuje više od 35 strukturnih pokazatelja o obrazovnim politikama za školsku/akademsku godinu 2019./2020. u šest područja obrazovanja: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, postignuća u temeljnim vještinama, rano napuštanje sustava obrazovanja i osposobljavanja, visoko obrazovanje, zapošljivost nedavno diplomiranih osoba i mobilnost u svrhu učenja. Publikacija pruža uvid u veće reforme u navedenih šest područja obrazovanja od početka školske/akademske godine 2014./2015. Dio informacija o državama Europske unije služio je kao podloga u pripremi Pregleda obrazovanja i osposobljavanja 2020.

 

U publikaciji su prikazani podaci za sve države članice Europske unije te Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

255_en_structural_indicators_2020

Pročitaj više...

Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja

U izdanju Confie objavljen je priručnik za organizaciju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja autorica Tijane Stojanovic i Dominique Montagnesse.

Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja publikacija je koja nudi praktične preporuke i savjete svim organizatorima Erasmus+ događaja koji svoje evente žele učiniti inkluzivnijima i pristupačnijima – od važnosti prijavnog obrasca, preko toga na što sve morate misliti prilikom biranja mjesta održavanja vaših događaja te kako oblikovati komunikaciju da bude pristupačna i inkluzivna, pa sve do savjeta za izradu prezentacija i angažmana tumača za znakovni jezik.

Inkluzivnost nije samo usluga koju činite drugima, jer uključivanjem postižete rezultate koji su raznolikiji, stvarate poticajno okruženje za učenje ispunjeno različitim pogledima na svijet i sami imate priliku naučiti nešto novo i drukčije. Uključivanjem također možete doprijeti do šire publike, a vaš projekt imati koristi od više gledišta i biti bolje prilagođen krajnjim korisnicima, naglašavaju autorice u uvodu ovog korisnog priručnika.

Pročitaj više...

Uvođenje dvostruke identifikacije pri korištenju online servisa Europske komisije

Obavještavamo sve korisnike EU programa koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) da je zbog sigurnosnih razloga od 8. lipnja 2020., potrebna dvostruka identifikacija za korištenje online servisa Europske komisije NAconnECt Wiki. Kako bi se korisnicima osiguralo nesmetano korištenje servisa, EK preporučuje upotrebu EU Login mobilne aplikacije za mobilne telefone i tablete te identifikacija putem PIN i QR kodova.

EU Login Mobile App je besplatna aplikacija prilagođena korisnicima i prikladna za korištenje na uređajima s operativnim sustavima Android, iOS i Windows. Iz Europske komisije dodatno poručuju kako novi sustav dvostruke identifikacije neće ni na koji način utjecati na pristup korisnika ključnim IT web alatima i diseminacijskoj platformi za Erasmus+ projekte.

Detaljne upute za preuzimanje i pokretanje aplikacije opisane su u priručniku.

 

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Ispuni kviz i provjeri koliko znaš o zaštiti okoliša!

 

Slijedi zadani niz i ispuni ovaj poučan KVIZ!!   Koliko znaš o zaštiti okoliša, sad je vrijeme da doznaš! 🙂

Budi ekološki osvješten i u kategoriju pobjednika smješten. Provjeri svoje znanje i osvoji vrijedne nagrade! 🙂

Kviz je moguće ispuniti od 30.5. do 5.6. do 12:00 h i odmah iza toga će se objaviti popis 3 random odabrana dobitnika koja su odgovorili na sva pitanja točno.

 

Kviz se provodi u sklopu projekta Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju   održivih loklanih zajednica, koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH u okviru Švicarsko-  hrvatskog programa suradnje.

Pročitaj više...

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2019. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), MDOMSP-u podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja.

Izvješće se podnosi putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja.
Unos podataka za 2019. godinu završio je 30. travnja 2020. godine.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2019. godini: 
U 2019. godini u Hrvatskoj je povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 0.3% kao i broj prijavljenih volontera za 3% u odnosu na 2018. godinu. Broj sati volontiranja smanjen je za 6% u odnosu na 2018. godinu.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 502
Broj volontera/ki: 64 280
Broj volonterskih sati: 3 043 954
Troškovi volontiranja: 16.121.311,91 kuna

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2019. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2018. – 2019.

Preuzeto sa: www.mdomsp.gov.hr

Pročitaj više...