Što je info-centar za mlade?

Info-centar za mlade Zagor pruža potporu mladima u obliku besplatnih usluga informiranja i savjetovanja.

Pružamo informacije iz područja:

  • Obrazovanja i informatizacije
  • Zapošljavanja i poduzetništva
  • Socijalne politike
  • Zdravstvene zaštite
  • Volontiranja
  • Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu
  • Kulture
  • Mobilnosti
  • Slobodnog vremena mladih
  • Garancije za mlade

Mreža udruga Zagor dio je Regionalnog info-centra za mlade Zagreb te je članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj (http://www.zajednica-icm.hr/).

Informiranje i savjetovanje kroz info-centar mladima pružamo kroz: