TIM


Ivana Radanović

voditeljica info-centra za mlade

Kristina Franc

voditeljica projekata info-centra za mlade

Sandra Plečko

koordinatorica volontera u info-centru za mlade

Bojan Bjelja

Online informiranje mladih


Melita Horvat Peh

Pedagoginja s iskustvom u profesionalnom usmjeravanju mladih, rukovoditeljica odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Odgovorna je za pružanje podrške u zapošljavanju mladih, provedbu različitih programa i mjera poticanja zapošljavanja i obrazovanja te treninga. Također, provodi razne radionice, radi na profesionalnom informiranju i savjetovanju mladih u području odabira zanimanja, upravljanja karijerom i razvoju kompetencija potrebnih za uspješno snalaženje na tržištu rada.


Djelatnice Info-centra za mlade Zagreb – partneri​