Korisne publikacije i linkovi

AMPEU je objavila brošuru o hrvatskim uspješnicama sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Svrha je ove brošure upoznati javnost sa 285 inovativnih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova. U brošuri su prikazani rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija od početka provedbe programa 2014. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije brošuru je objavila u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja brošuru, na engleskom jeziku. Brošura je dostupna OVDJE.

Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Pročitaj više...

Online vodič obiteljskog smještaja Zagorja – Bajke na dlanu

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije izradila je prvi online vodič obiteljskog smještaja destinacije Zagorje – Bajka na dlanu u kojem su objavljeni smještajni objekti koji su bili zainteresirani za ulazak u vodič.

S obzirom na konstantan rast broja noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji te porast broja privatnih iznajmljivača proizašla je potreba za izdavanjem vodiča obiteljskog smještaja kako bismo turistima približili ponudu privatnog smještaja i olakšali proces rezervacije.

Vodič je u digitalnom obliku i dostupan je ovdje.

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Pročitaj više...

Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u ožujku 2019. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u ožujku organizira niz aktivnosti za nezaposlene osobe usmjerene na podizanje kompetencija i pripreme za zapošljavanje, poticanje na samozapošljavanje te upoznavanje sa mogućnostima zapošljavanja u zemljama EU.

Pronađite aktivnost koja odgovara vašim potrebama i interesima i prijavite se svom savjetniku za zapošljavanje.

Plan aktivnosti PU Krapina u ožujku 2019. g.

Preuzeto sa: http://www.partnerstvo-razvoj.net

Pročitaj više...

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu.

S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te preporuke za obrazovnu upisnu politiku. Također, na županijskoj i nacionalnoj razini identificiraju se tzv. tražena zanimanja za potrebe kreditiranja, stipendiranja, smještaja u učeničke i studentske domove te promocije zanimanja za koja postoji smanjeni interes učenika i studenata.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provodi se na osnovi statističkih podataka i relevantnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih Anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu objavljene su na Internet stranici HZZ-a (http://www.hzz.hr/images/content/preporuke_18.pdf).

Preporuke se nalaze u prilogu: Preporuke za 2019_PU Krapina

Preuzeto sa: www.kzz.hr

 

Pročitaj više...

Strategija za mlade do 2027.

Nova Europska strategija za mlade stupila je na snagu početkom ove godine. Što to konkretno znači?

Cilj nove strategije je potaknuti mlade da postanu aktivni građani, poboljšati politike u svim sektorima koji su važni za mlade te stvoriti jednake prilike za sve mlade. Prilike za mlade diljem Europske unije nastojat će se izjednačiti kroz iskorjenjivanje siromaštva i suzbijanje bilo kakve diskriminacije.Europsku strategiju za mlade usvojilo je prije mjesec dana Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS).

Podsjetimo, šesti ciklus strukturiranog dijaloga na razini Europske unije završen je u rujnu prošle godine, Europskom konferencijom mladih u Beču. Mladi iz svih država Europske unije tijekom složenog procesa konzultacija složili su se oko 11 ciljeva za mlade. Europska strategija za mlade bit će na snazi do 2027. godine. Koje #ciljevizamlade strategija obuhvaća, saznaj u VIDEU.

Preuzeto sa: https://icm-zg.info/index.php/euro-info-kutak/3808-strategija-za-mlade-do-2027

Pročitaj više...

Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava: dvanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo dvanaesti kvartalni izvještaj, četvrti ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Europska socijalna povelja i Europski stup socijalnih prava u kontekstu radničkih prava “.
Izvještaj se predstavlja dva ključna dokumenta na razini Europe koji se bave socijalnim pravima građana. Kroz izvještaj ključne točke ova dva dokumenta za radnička prava stavljamo u hrvatski kontekst s prijedlozima njihove implementacije.
Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH.
Pročitaj više...

Usvojen Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj u ponedjeljak 29. listopada, jednoglasno je usvojilo Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini.

Lokalni program djelovanja za mlade strateški je dokument koji predstavlja jasan smjer Općine Bedekovčina na području politika za mlade, a sve u cilju osnaživanja mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini izrađen je za razdoblje od 5. godina, (2018. do 2023. godine) u okviru projekta „Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini“ čiji je nositelj bila Općina Bedekovčina, partner Bedekovčanska udruga mladih, a vanjski suradnik Mreža udruga Zagor kao i Savjet mladih Općine Bedekovčina.

Projekt je prijavljen u okviru Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ukupna vrijednosti projekta iznosila je 52.000,00 kuna, od čega je Ministarstvo sufinanciralo 40.000,00 kuna, a Općina Bedekovčina preostali iznos, odnosno 12.000,00 kuna.

Projekt je počeo 1. studenog 2017., a njegovo trajanje je godinu dana.

Tijekom provedbe projekta održane su edukacije o javnim politikama i politikama za mlade, načinima participacije u njihovu donošenju te kreiranju i provođenju lokalnog programa za mlade.

Proveden je i anoniman anketni upitnik o problemima i potrebama mladih na području Općine Bedekovčina. O navedenoj temi napravljena je i reportaža na temelju terenskog rada i istraživanja uz snimanje kamerom i intervjuiranje mladih

Organizirani su i informativni štandovi te koncert s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o potrebi i važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka te pozitivnom utjecaju lokalnog programa za mlade.

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina imenovalo je radnu skupinu od jedanaest članova/članica koja je koordinirala izradu nacrta lokalnog programa za mlade.

Sam nacrt programa zainteresirana javnost mogla je pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave. Putem postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pristigao je jedan prijedlog koji je usvojen.

Na temelju svih prethodno navedenih aktivnosti definirani su sljedeći ciljevi Programa:

Cilj 1: STVORITI INFRASTRUKTURNE I INSTITUCIONALNE UVJETE ZA KVALITETNO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA TE KULTURNIH AKTIVNOSTI MLADIH

Cilj 2: PODUPIRATI I PROMICATI OBRAZOVANJE MLADIH

Cilj 3: UNAPRIJEDITI PERSPEKTIVE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Cilj 4: PROMICATI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU OPĆINE

Pročitaj više...

Sustav za praćenje osoba u NEET statusu – jedanaesti izvještaj o položaju mladih na tržištu rada

Ovog puta vam donosimo deseti kvartalni izvještaj, drugi ove godine, o položaju mladih na tržištu rada pod nazivom “Sustav za praćenje osoba u NEET statusu “.
Izvještaj se fokusira na pokušaj uspostave sustava za praćenje osoba u NEET statusu te njegovom korištenju pri izradu akitvnosti i politika za stavljanje osoba u NEET stausu na tržište rada.
Izvještaj možete preuzeti OVDJE, a sva preostale izvještaje koji su prethodili ovome možete pronaći na stranici MMH.
Želimo vam ugodno čitanje!
Pročitaj više...

Natječaj za studente/ice za izradu vizualnog identiteta ESF projekta “EDUpolicy LAB”

Institut za razvoj obrazovanja – IRO objavljuje natječaj za dizajn logotipa i vizualnog identiteta za ESF projekt EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti (UP.04.2.1.02.0051) koji se provodi u sklopu poziva “​Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Projekt je usmjeren na unapređenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju obrazovne integracije marginaliziranih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama.

U duhu samog projekta, Institut za razvoj obrazovanja je otvorio natječaj za sve studentice i studente ‎ili interdisciplinarne studentske kreativne timove sa svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da na natječaj prijave svoje natječajne radove za izradu vizualnog identiteta projekta “EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti”.

Datum početka natječaja je 6. rujna 2018., rok za ‎zaprimanje natječajnih radova je 5. listopada 2018. u 12:00 (u podne), a odabranom radu dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 7.000,00 kn bruto.

Više o uvjetima natječaja možete pročitati u Općim uvjetima natječaja.

Svi prijavni obrasci mogu se preuzeti u nastavku:

 

Više o projektu pročitajte ovdje.

 

Preuzeto sa: http://iro.hr/2018/09/06/natjecaj-za-studentice-za-izradu-vizualnog-identiteta-esf-projekta-edupolicy-lab%e2%80%8e/

Pročitaj više...