Poziv za sudjelovanje na 16. Sajmu udruga KZŽ

Poštovane udruge,

S veseljem Vam javljamo da će se održati 16. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije koji se već tradicionalno odvija svake godine u drugom gradu/općini na području županije.

Cilj Sajma udruga Krapinsko-zagorske županije je promocija rada udruga koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije te međusobno upoznavanje udruga radi buduće suradnje na projektima. Sajam udruga namijenjen je udrugama i njihovim članovima/cama, te onima koji/e se žele uključiti u rad udruga i doprinijeti razvoju civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. Također, na Sajam pozivamo i predstavnike/ce raznih tijela/povjerenstava/vijeća u kojima sudjeluju udruge u jedinicama lokalne/regionalne samouprave (Savjeti mladih, Savjet za razvoj civilnog društva, Povjerenstva,…).Molimo Vas da ograničite broj Vaših članova/ica koji će sudjelovati (max. 5 osoba).  Sukladno epidemiološkim mjerama moguća je promjena vezana uz broj sudionika/ca koji će sudjelovati na Sajmu.

 1. Sajam udruga održati će se u Općini Petrovsko u subotu 26.6.2021. na prostoru igrališta Osnovne škole s početkom u 10:00 sati. Predviđeno trajanje službenog dijela Sajma je do 12:00 sati. Ove godine održat će se i neformalni dio Sajma od 14:00 sati koji će uključivati koncert te će se za sve zainteresirane organizirati društvene igre na otvorenom (npr. odbojka, badmiton i sl.). U slučaju kiše Sajam će biti održan u prostorima Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko.

U okviru prvog dijela Sajma će biti pripremljen prigodan program koji će uključivati glazbeni i kulturno-scenski nastup udruga. Kako bismo organizirali stolove/štandove molimo Vas da se prijavite najkasnije do 17.06.2021.  sa svim traženim podacima na sljedećem linku:

Prijavnica

 1. Sajam udruga organizira Mreža udruga Zagor u partnerstvu s  udrugom Kaj Petrovsko, udrugom PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO, Multimedijalnim centrom STUB-KLUB, Bedekovčanskom udrugom mladih i udrugom Mraz uz potporu Općine Petrovsko  i Krapinsko-zagorske županije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas nazovite (Kristina: 091 94 103 10) ili nam se javite putem maila: kristina@zagor.info.

Veselimo se Vašem dolasku i ponovnom druženju!

P.S. Molimo Vas da se pridržavate propisanog razmaka, nosite masku, koristite dezinfekcijska sredstva te se odgovorno ponašate. 

 

Pročitaj više...

Poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stručnjake

Agencija za mobilnost i programe EU (nadalje Agencija) nacionalna je agencija kojoj su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Središnji državni ured za demografiju i mlade dali u nadležnost operativnu provedbu decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti u Republici Hrvatskoj. Agencija raspisuje ovaj Poziv u svrhu uspostave Baze nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija te privremenih i završnih izvješća korisnika u okviru gore navedenih programa.

Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija odnosno privremenih i završnih izvješća korisnika za jedno ili više niže navedenih područja sukladno svojim interesima, kvalifikacijama i području rada:

 1. Odgoj i opće obrazovanje
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 3. Visoko obrazovanje
 4. Opće obrazovanje odraslih
 5. Područje mladih – Erasmus+
 6. Područje volontiranja i mladih – Europske snage solidarnosti

Program Erasmus+

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Novo programsko razdoblje traje od 2021.-2027. uz ukupan proračun koji iznosi više od 26 milijardi eura. Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost  te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta. U novom programskom razdoblju Program počiva na tri glavna horizontalna prioriteta: uključivost, digitalizacija i zelena tranzicija.

Erasmus+ otvoren je odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci, učenicima, mladima, studentima, sveučilišnim nastavnicima i nenastavnom osoblju, vježbenicima, osoblju i polaznicima u obrazovanju odraslih, osobama koje rade s mladima i osobama koje rade u amaterskim sportovima. Kroz Erasmus+ dostupna su sredstva za:

 • mobilnost pojedinaca u svrhu učenja (Ključna aktivnost 1)
 • partnerstva među obrazovnim ustanovama, organizacijama za mlade, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama (Ključna aktivnost 2)
 • potporu reformama u državama članicama kako bi modernizirale obrazovanje i osposobljavanje te promovirale inovacije, poduzetništvo i zapošljivost (Ključna aktivnost 3)

Program Europske snage solidarnosti

Program Europske snage solidarnosti pokrenut je 2018. godine s ciljem uključivanja što većeg broja mladih u aktivnosti volontiranja i rada za opće dobro. U novom programskom razdoblju (2021.-2027.) Program nastavlja nuditi mogućnosti mladim ljudima koji pomažu u rješavanju društvenih i humanitarnih izazova volontiranjem ili kroz projekte solidarnosti. Države sudionice će u sedmogodišnjem razdoblju na raspolaganju imati više od 1 milijarde eura.

Kroz Europske snage solidarnosti dostupna su sredstva za:

 • projekte volontiranja koji mladim ljudima daju priliku da volontiraju u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
 • projekte solidarnosti kojima se financiraju solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

Uloga vanjskih stručnjaka

Agencija koristi vanjske stručnjake za ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga kako bi osigurala najvišu razinu stručnosti i neovisnosti u postupku odabira projekata za financiranje. Agencija također može koristiti vanjske stručnjake za ocjenjivanje akreditacija, privremenih i završnih izvješća korisnika. Djelatnici Agencije nadziru rad i pružaju podršku vanjskim stručnjacima u procesu ocjenjivanja.

Formalni uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:

 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (isključivo za prijave za područja od 1 do 4)
 2. Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatni kriteriji za odabir:

 1. Iskustvo u ocjenjivanju projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u razdoblju 2014.-2020. uz pozitivnu evaluaciju rada
 2. Iskustvo u upravljanju/provedbi/ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (ESIF fondovi, programi Europske unije)
 3. Radno iskustvo u području obrazovanja, osposobljavanja i/ili područja mladih

Postupak odabira i angažman vanjskih stručnjaka

Sve pristigle prijave prolaze postupak provjere formalnih uvjeta. Prijave koje zadovoljavaju formalne uvjete prolaze daljnju procjenu na temelju priloženog prijavnog obrasca i životopisa te odgovarajuće dokazne dokumentacije. Nepotpune i zakašnjele prijave isključuju se iz postupka odabira nakon provjere formalnih uvjeta. Kandidati mogu raditi ispravke u prijavi te dostavljati dodatnu dokumentaciju sve do krajnjeg roka za prijavu. Agencija će izvršiti konačan odabir i  imenovati kandidate koji će biti uvršteni u Bazu vanjskih stručnjaka. Svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja. Popis odabranih vanjskih stručnjaka ne objavljuje se javno.

Imenovanje kandidata u Bazu vanjskih stručnjaka ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja imenovanih  vanjskih stručnjaka i tijekom narednih godina provođenja Programa u skladu sa svojim potrebama i rezultatima evaluacije rada pojedinačnog stručnjaka. Svi stručnjaci imenuju se u Bazu podataka na cijelo vrijeme trajanja programa. Stručnjaci podliježu redovitoj evaluaciji kvalitete njihova rada te Agencija zadržava pravo neangažiranja stručnjaka kod kojih se utvrde značajne manjkavosti u radu.

Na početku programskog razdoblja pozvani stručnjaci prolaze osposobljavanje koje organizira Agencija. Agencija na osposobljavanje poziva ograničeni broj stručnjaka u skladu sa svojim potrebama. Stručnjaci u postupku obuke trebaju upoznati programska pravila, kriterije za odabir i isključivanje te metodologiju ocjenjivanja projektnih prijedloga, akreditacija i završnih/privremenih izvješća korisnika.Agencija će sukladno svojim potrebama periodično obnavljati Bazu podataka vanjskih stručnjaka putem novih javnih Poziva za iskazivanje interesa.

Sprječavanje sukoba interesa

Svaki vanjski stručnjak kojem su na ocjenjivanje dodijeljeni projektni prijedlozi, akreditacije, privremena i/ili završna izvješća dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa u odnosu na projekte koje ocjenjuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s prijaviteljem.

Vanjskim stručnjakom ne mogu biti imenovane:

 • osobe koje su u bilo kojem obliku uključene u nadzor nad radom Agencije,
 • državni službenici, ako ne posjeduju rješenje čelnika tijela kojim im se daje odobrenje za obavljanje dodatnih poslova (moguće dostaviti nakon imenovanja u Bazu vanjskih stručnjaka, a prije početka angažmana).

Vanjski stručnjaci dužni su Agenciji prijaviti svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa. Neprijavljivanje takvih slučajeva smatrat će se nepoštivanjem ugovornih obveza stručnjaka.

Izuzeće vanjskih stručnjaka iz ocjenjivanja prijava

Vanjski stručnjaci koji su izravno ili kroz ustanovu/organizaciju za koju rade uključeni u neki od dostavljenih projektnih prijedloga (npr. ako je njihov poslodavac izravno uključen u dostavljeni projektni prijedlog) moraju se isključiti iz ocjenjivanja svih prijava za dotični rok za dotično područje i ključnu aktivnost. U slučaju neintegriranih sveučilišta, poslodavcem vanjskog stručnjaka smatrat će sastavnica na kojoj je zaposlen, a ne matično sveučilište.

Naknada za rad

Vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za obavljeni rad.

Okvirni iznosi naknade su kako slijedi:

Ključna aktivnost 1:  200,00 – 400,00 kn neto

Ključna aktivnost 2: 500,00 – 800,00 kn neto

Oznaka kvalitete (Europske snage solidarnosti): 300,00 – 800,00 kn neto

Volonterski projekti (Europske snage solidarnosti): 200,00 – 400,00 neto

Projekti solidarnosti (Europske snage solidarnosti): 200,00 – 300,00 kn neto

Agencija će utvrditi točne iznose naknada za sve ključne aktivnosti i podaktivnosti nakon što Europska komisija objavi službenu programsku dokumentaciju. Agencija zadržava pravo izmjene iznosa naknade na godišnjoj razini kao i pravo uskraćivanja ili smanjenja iznosa naknade razmjerno opsegu eventualno utvrđenih propusta koje je stručnjak počinio u postupku ocjenjivanja projektnih prijedloga, akreditacija odnosno privremenog/završnog izvješća korisnika.

S odabranim kandidatima potpisuje se ugovor o djelu na temelju kojeg se izvršava isplata za obavljeni rad.

Kandidati koji imaju registrirani poslovni subjekt pod kojim obavljaju djelatnost mogu izdati e-račun.

Postupak prijave

Prijave se šalju elektroničkim putem u dva koraka:

 • Potrebno je ispuniti elektronički prijavni obrazac na engleskome jeziku. Kandidati se mogu prijaviti za više područja na temelju istog prijavnog obrasca.
 • Na adresu elektroničke pošte: vanjski.strucnjaci@mobilnost.hr potrebno je dostaviti niže navedene dokumente navodeći svoje ime u naslovu svih dokumenata kako je opisano u zagradi:

Obavezna dokumentacija:

 • Životopis u Europassovom formatu na engleskom jeziku (Ime_Prezime_CV), obavezno uključiti samoprocjenu poznavanje engleskog jezika
 • Preslika diplome (Ime_Prezime_Diploma)

Dopunska dokumentacija:

 • Dokaz o radnom iskustvu relevantnom za područje obrazovanja, osposobljavanja i/ili mladih (Potvrda ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO, e-Građani). Za radno iskustvo koje nije evidentirano u matičnoj evidenciji HZMO-a potrebno je dostaviti dokaz o radnom iskustvu (ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o radu, ugovor o djelu, potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokaz) kojim kandidat može dokazati da je obavljao relevantne poslove (Ime_Prezime_Radno_iskustvo)
 • Dokaz o iskustvu u upravljanju, provedbi i ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (Ime_Prezime_EU_projekti)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – certifikat odgovarajuće ustanove (Ime_Prezime_engleski_jezik).

Rokovi

Objava Poziva: 5.2.2021.

Krajnji rok za prijavu: 26.2.2021.

Očekivani datum objave rezultata: 31.3. 2021.

Očekivani početak početnog osposobljavanja odabranih stručnjaka: sredina travnja 2021.

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na adresu: vanjski.strucnjaci@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 05.02.2021.
datum zatvaranja: 26.02.2021.
otvoren: Da
Preuzeto sa: www.mobilnost.hr
Pročitaj više...

Sigurnost djece i obitelji u doba koronavirusa

Odluke i mjere koje se poduzimaju za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom  utječu na promjene životnih navika građana što podrazumijeva i ostanak članova obitelji u domovima i izostanak drugih uobičajenih socijalnih kontakta

Ističemo da i u ovim izvanrednim okolnostima policija  povodom dojava ili saznanja o izloženosti djece fizičkom nasilju, seksualnom zlostavljanju ili drugom ugrožavajućem ponašanju kao i dojava o trenutnoj izloženosti nasilju u obitelji postupa žurno, u cilju poduzimanja mjera sprečavanja daljnjeg zlostavljanja i zaštite žrtava.

Digitalni svijet djeci nudi neograničene mogućnosti za učenje i povezivanje, međutim podsjećamo da su djeca u nekontroliranom digitalnom okružju izložena i štetnim sadržaju, kao što je izlaganje dobi neprimjerenim seksualiziranim prizorima, prizorima ekstremnog nasilja, promicanju rizičnih ponašanja,  a u nekim slučajevima mogu biti izložena seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju.

Pozivamo roditelje da kontroliraju internetski sadržaj kojem dijete pristupa, kao i da razgovaraju sa svojom djecom o izazovima korištenja društvenih mreža i drugih informacijsko komunikacijskih tehnologa kako bi ih osnažili u samozaštitom ponašanju.

Više informacija i savjeta: Zlostavljanje putem interneta i Sigurnost djece – savjeti

Potičemo građane da svoja saznanja o zlostavljanju djece i nasilju u obitelji osim pozivima prema broju 192 prijavljuju i putem informacijsko komunikacijskih kanala, prije svega on-line aplikacije Red Button.

Putem on-line aplikacije Red Button može se prijaviti izloženost/saznanje o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djeteta putem interneta, seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u neposrednom kontaktu s počiniteljem ali i bilo koje drugo kažnjivo ponašanje počinjeno na štetu djeteta: obiteljsko nasilje, fizičko zlostavljanje, zanemarivanje ili drugo po dijete ugrožavajuće ponašanje.

Budimo odgovorni, ostanimo doma ali pomozimo da dom svima postane sigurno mjesto!

Pročitaj više...

Puhački orkestar DVD-a Špičkovina Vas poziva na Božićni koncert

Puhački orkestar DVD-a Špičkovina, već tradicionalno u prosincu, održava božićni koncert na kojem će predstaviti svoj godišnji radi i uspjehe, kojih je ove godine bilo mnogo. Koncert će se održati u 0snovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku 23. 12.  s početkom u 17 sati.

Gošće orkestra su vokalna skupina OŠ Bedekovčina.

Dođite i podržite ove mlade glazbenike!

Radosno vas očekujemo!

Ulaz je slobodan.

 

Preuzeto sa: https://www.zabok.hr/clanak/po-dvd-a-spickovina-poziv-na-bozicni-koncert-23-12-2018-u

 

Pročitaj više...

Malonogometni turnir “Zagorska zipka”

I ove će se godine, već po 34. put, održati malonogometni turnir Zagorska zipka, u organizaciji NK Mladost iz Zaboka. Prijave se primaju do 11.12. 2018. godine, a kotizacija u iznosi 600 kuna. Domaćin je organizirao vrijedne nagrade. Uz plakete i pehare za najbolje pojedince i momčadi, prvoplasirana će momčad dobiti 5.000 kuna, drugoplasirana 2.000 kuna, a trećeplasirana 1.000 kuna.

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: mdraga131@gmail.com ili na brojeve mobitela: 092/1700-839099/1949-690 i 098/725-253.

Podsjetimo, prošlo izdanje Zagorske zipke pripalo je momčadi Graditeljstvo Merkaš, koja je u finalu s 5:1 nadvisila domaće pulene okupljene u momčad Baška boys. Finale prije finala zapravo je bio polufinalni ogled Graditeljstva Merkaš i Štefana, koje su „merkaši“ dobili 7:6 nakon izvođenja penala. Štefan se na kraju morao zadovoljiti trećim mjesto, nakon pobjede na ekipom Cro cargo & Graditeljstvo Lončar & CB Royal od čak 7:1. Najbolji strijelac turnira bio je Davor Presečki (Štefan) s 10 golova, najbolji vratar Danijel Končevski i igrač Dražen Kranjčec branili su boje pobjedničke momčadi.

Izvor: https://www.zabok.hr/clanak/do-11-prosinca-traju-prijave-za-34-malonogometni-turnir-zagorska-zipka

Pročitaj više...

Ivana Habazin obranila titulu svjetske prvakinje

Zlataršćanka Ivana Habazin obranila je titulu svjetske boksačke prvakinje srednje katagorije po IBO verziji te je u subotu navečer u zagrebačkoj Areni svladala Gifty Amanue Ankrah nakon odluke sudaca. Habazin je cijelu borbu sigurno kontrolirala, držala boksačicu iz Gane na distanci i na kraju sjajnim kombinacijama zasluženo obranila naslov.

Bila je to prva Ivanina profesionalna borba na domaćem terenu, a suci su je proglasili boljom u svih 10 rundi  te je njihovom jednoglasnom odlukom zadržala svjetsku titulu. Na službenom je vaganju prije meča Ivana Habazin imala skoro isto kilograma kao i njezina suparnica iz Gane. Ivana je težila 70,70 kilograma, a afrička boksačica 70,20 kg.

 

Preuzeto sa: https://www.radio-zlatar.hr/go.php?go=novosti&ID=21055

Pročitaj više...

Čitanje kao hobi

Zašto čitati? Opet ta lektira! Dosadno je i sporo! Samo su neka od pitanja i isprika mladih vezana uz čitanja knjige. Prvi susret s knjigom događa nam se u dječjoj dobi kada nas roditelji polagano upoznaju sa svijetom knjiga. Kad nam čitaju priče za laku noć te nas tako uz mali poticaj uvlače u čarobni svijet mašte. Tada su nam knjige zanimljive, no kako odrastamo dođemo u period obrazovanja u kojem više nemamo mogućnost sami birati knjige, već nam je taj izbor „nametnut“ kroz školsku lektiru. Upravo tada se stvara prvi veliki problem i odboj prema knjigama. Čitatelj raste uz knjigu, stvara svoje afinitete i u trenutku mu se nametne nešto potpuno suprotno od njegovih interesa.

Nažalost mnogi u tom trenutku knjigu shvate kao obavezu te se udaljuju od čitanja, što je ogromna pogreška. Uz čitanje širimo vlastiti vokabular, potičemo kreativnost, maštamo. Mnoge serije i filmove koje gledamo i s nestrpljenjem čekamo nastale su upravo prema knjigama. Upravo to nam otvara mogućnost ponovnog prijateljstva s knjigom.

Prilikom gledanja filma vidimo priču „kroz tuđe oči“, viziju redatelja, a naša mašta je nerijetko drugačija, bolja! Često se i razočaramo u nekom filmu, jer teško je veliku priču pretočiti u 90-120 minuta, a uz knjigu imamo puno više vremena, sami u svojoj glavi stvaramo svijet, doživljavamo ga na potpuno drugačiji način te nakon završene knjige puni smo dojmova i tražimo dalje.

Stoga kao mali poticaj, razmislite koja vam je najdraža serija/film, napišite mali popis i nakon toga sukladno osobnim afinitetima ili prošećite do najbliže knjižnice i posudite fizički knjigu ili jednostavno pronađite i skinite e-knjigu putem nekog od brojnih servisa, uzmite si vremena i dajte priliku čitanju, iznenadit ćete se!

Autor: Dubravko Šopar

Fotografija: Aaron Burden on Unsplash

Pročitaj više...

Plantene torbe s Murtera

Udruga Argonauta je tijekom ožujka i travnja provela tri radionice izrade platnenih vrećica održane u sklopu projekta „Pogled u modro“ kojeg financira INA d.d. kroz program Zeleni pojas
 
U izradi platnenih torbi sudjelovala su djeca iz murterske Eko-patrole, viši razredi OŠ Murterski škoji i zainteresirani građani. Stare majice su prenamijenili u torbe za kupovinu kojima se mogu poslužiti mještani  u svakodnevnoj kupovini. 
 
Kutije s platnenim torbama postavljene su na pet lokacija u Murteru te bi ujedno trebale služiti za podizanje svijesti o prevelikim količinama plastike koje se svakodnevno koriste i potaknuti ih na redukciju korištenja plastičnih vrećica. 
 
O tome kako su majice nastale, što je to 3 R’s – Reduce, Reuse, Recycle i kako koristiti platnene torbe prikazano je u video koji su napravili  EVS volonteri udruge Agronauta. 
 
Pročitaj više...

Poziv za sudjelovanje na 13. Sajmu udruga KZŽ

Poštovane udruge,

ove godine održat će se 13. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije koji se već tradicionalno odvija svake godine u drugom gradu/općini na području županije.

Cilj Sajma udruga Krapinsko-zagorske županije je promocija rada udruga koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije te međusobno upoznavanje udruga radi buduće suradnje na projektima. Sajam udruga namijenjen je u svim udrugama i njihovim članovima/cama, te onima koji/e se žele uključiti u rad udruga i doprinijeti razvoju civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. Također, na Sajam pozivamo i predstavnike/ce raznih tijela/povjerenstava/vijeća u kojima sudjeluju udruge u jedinicama lokalne/regionalne samouprave (Savjeti mladih, Savjet za razvoj civilnog društva, Povjerenstva,…).

 1. Sajam udruga će se održati u Gornjem Jesenju u subotu 26.05.2018. na prostoru igrališta s početkom u 09:00 sati. Predviđeno trajanje Sajma je do 13:00 sati. U slučaju kiše Sajam će biti održan u zatvorenom prostoru u sportskoj dvorani Osnovne škole.

 Uz neformalno druženje, za Sajam će biti pripremljen prigodan program koji će uključivati glazbeni i kulturno-scenski nastup udruga. Kako bismo organizirali stolove/štandove molimo Vas da se prijavite sa svim traženim podacima na sljedećem linku:

PRIJAVNICA

 1. Sajam udruga organizira Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Udrugom distrofičara Krapina, Multimedijalnim centrom STUB-KLUB, udrugom PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO, Bedekovčanskom udrugom mladih i Udrugom mladih Feniks uz potporu Općine Jesenje, Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za sve dodatne informacije slobodno nas nazovite na 091 222 6350, a prijave traju do 11.05.2018.

Veselimo se Vašem dolasku i ponovnom druženju!

Pročitaj više...